آنالیز کیفی آبخیز ها با استفاده از حسگر های راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی​​​​​​​

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

آنالیز کیفی آبخیز ها با استفاده از حسگر های راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی​​​​​​​

آنالیز کیفی آبخیز ها با استفاده از حسگر های راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی​​​​​​​

آنالیز کیفی آبخیز ها با استفاده از حسگر های راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی​​​​​​​

عنوان انگلیسی: Quantitative Analysis of Catchment Using Remote Sensing and Geographic Information System چکیده انگلیسی: Abstract: Watershed management is the process of formulating and carrying out a course of action involving manipulation of natural system of a watershed to achieve specified objectives. This implies the proper use of land and water resources of watershed for optimum production with minimum hazard to natural resources. Remote sensing and GIS techniques have emerged as powerful tools for watershed management programmes. The study area, Harangi Catchment geographically lies between 750 38’ E and 750 55’ E longitude and 120 24’ N and 120 40’ N latitude with an area of 417.54 sq km. In the present study an attempt was made to understand the hydrological processes of the catchment at watershed level

دریافت فایل

download

Catchment, Watershed, Remote sensing, GIS, Morphometric analysis, Runoff, Soil Loss

فنی و مهندسی

آنالیز روغن 1

سایر رشته های فنی مهندسی

آنالیز حرارت

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

pdf نمونه سوالات استخدامی جنگل و مرتع سازمان جنگلها مرتع آبخیزداری آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی سازمان جنگلها مراتع آبخیزاداری آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

pdf نمونه سوالات استخدامی کارشناس آبخیزداری سازمان جنگلها مرتع آبخیزداری با جواب استخدامی فراگیر

نمونه سوالات استخدامی سازمان جنگلها مراتع آبخیزاداری آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

آبخیزداری

سایر رشته های فنی مهندسی

حسگرها دريابه و مبدل ها

سایر رشته های فنی مهندسی

حسگر های نور

سایر رشته های فنی مهندسی

عفونت های دوران بارداری

بیماری های زنان و زایمان

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper