مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت

مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت

مجموعه-گزارشات-دوره-کارآموزي-وکالت

دانلود مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت،
در قالب word و در 314 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

گزارش اول: تعدیل مهریه
مقدمه    
بخش نخست: مهر و ماهيت آن   
مبحث نخست: مفهوم مهر
مبحث دوم: موضوع و مقدار مهر
مبحث سوم: انواع مهر و مقايسه آنها با هم
بخش دوم: تعديل مهر و محاسبه آن به نرخ روز    
فصل اول: تعديل و فلسفه آن
مبحث نخست: مفهوم تعديل
مبحث دوم: فلسفه تعديل
فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز
مبحث نخست: بررسي و تحليل حقوقي موضوع
مبحث دوم‌: بررسي رويه قضايي
نتيجه گيري كلي
پيشنهادها    
فهرست منابع و مآخذ

گزارش دوم: گزارشات حقوقی
1- تنفيذ وصيت نامه
اعصار و تقسيط
صدور گواهي عدم سازش
مطالبه اجرت المثل
طلاق
مطالبه طلب
مطالبه طلب تامين خواسته
الزام به انتقال سند رسمي
طلاق خلع
صدور گواهي مهر و وراثت نامحدود
مطالبه وجه سفته
مطالبه نفقه فرزندان
مطالبه مهريه
مطالبه طلب
الزام به تحويل مبيع
تسليم مبيع
پرداخت خسارت
مطالبه خسارت
مطالبه طلب و اعسار
واخواهي
دستور موقت
تمكين زوجه
وصول مهريه و اعسار
مطالب خسارت
طلاق (گواهي عدم امكان سازش)
طلاق بائي
طلاق (اثبات عهد و حرج)
مطالبه نفقه
الزام به تنظيم سند
مطالبه سهم التركه
پرداخت رشوه
تصادف منجر به جرح
ايجاد مزاحمت
حزب و جرح
تصادف- رابطه نامشروع
سرقت
نگهداري مشروبات الكلي
مزاحمت و ممانعت از حق
تصادف جرحي
رابطه نامشروع
استفاده از خودرو با پلاك جعلي
تصادف و رانندگي بدون گواهينامه
قصور در امر پزشكي
فعاليت غير مجاز در امور سمعي و بصري
صدور چك بلامحل
تباتي براي بودن مال غير و تحصيل مال نامشروع
اختلال در نظم عمومي
ايراد ضرب عمدي
كلاهبرداري

گزارش سوم:
گزارشات کیفری


بخشی از متن گزارش:
اهداف بحث:
این بررسی دارای اهداف نظری و کاربردی است. اهداف نظری عباتنداز:
الف ـ اثبات ماهیت حقوقی نهاد مهر در عقد نکاح و مقایسه ی آن با رویه ی علمی امروزی جامعه.
ب ـ بررسی فقهی و قانونی موضوع ماهیت مهر و تعدیل آن و تبیین آرا حقوقدانان.
ج ـ کشف و بیان نواقص قانونی و ارایه ی راه حلهای مناسب برای تحقق نیات قانونگذار جهت حمایت از بنیاد خانواده.
د ـ تبین و توجیه آثار مترتب بر تاسیس حقوقی مهر با استنبات ماهیت حقوقی آن. 

اهداف کاربردی آن نیز عبارت است از:
الف ـ استفاده ی قانونگذاربرای رفع نواقص قانونی و تدوین و تصویب قوانین کاملتر جهت حاکمیت عدالت.
ب ـ حفظ حقوق زنان و جلوگیری از اجحاب و بی عدالتی بر زنان.
ج ـ حفظ حقوق و حمایت متقابل و یکسان قانونگذار از زن و مرد در نهاد خانواده.
د ـ استفاده ی محاکم قضایی، محققین و پژوهشگران و ارتقا نظرات حقوقی و ایجاد رویه ی قضایی یکنواخت.
و ...
دانلود فایل


download

گزارش کارآموزی وکالت کیفری,مجموعه گزارشات کارآموزی وکالت,دانلود رایگان گزارش کارآموزی وکالت,نمونه گزارش کیفری کاراموزی وکالت,نمونه گزارش حقوقی کارآموزی وکالت,گزارش های کارآموزی وکالت, کارآموزی حقوق,مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت

حقوق

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه شش رسائل

کتب علوم جفر و رمل

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper