تحقیق نشت یابی در شبکه هاي توزیع آب با استفاده از سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی

تحقیق نشت یابی در شبکه هاي توزیع آب با استفاده از سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی

تحقیق-نشت-یابی-در-شبکه-هاي-توزیع-آب-با-استفاده-از-سیگنال-پاسخ-جریان-گذرا-و-تحلیل-افتراقی-خطی

دانلود تحقیق با موضوع نشت یابی در شبکه هاي توزیع آب با استفاده از سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی،
در قالب pdf  و در 13 صفحه.


چکیده تحقیق:
پژوهش حاضر به موضوع نشت یابی در شبکه هاي توزیع آب با رویکرد یادگیري ماشین و تحلیل گذراي جریان می پردازد. هدف از انجام این تحقیق ارائه روشی مبتنی بر یادگیري ماشین است که با بهره گیري از محتواي اطلاعاتی سیگنال پاسخ جریان گذرا برخی چالش هاي روش هاي موجود نشت یابی بر مبناي یادگیري ماشین را مرتفع سازد. روش پیشنهاد شده شامل دو بخش کلی بوده که بخش نخست به طراحی بهینه الگوریتم یادگیري ماشین و بخش دوم به پیش بینی مکان نشت با استفاده از الگوریتم بخش قبل اختصاص دارد. در مطالعه حاضر، به منظور استخراج ویژگی هاي موثر و کاهش ابعاد سیگنال پاسخ سیستم از تجزیه چند سطحی موجک، به منظور طراحی سایت اندازه گیري از روش میز تصمیم گیري، و جهت پیش بینی مکان نشت از دسته بندي چند کلاسه بر مبناي تحلیل افتراقی خطی استفاده
گردید. نهایتا جهت ارزیابی قابلیت هاي روش پیشنهادي، شبکه آب رسانی شهرستان باغملک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش پیشنهادي قادر است مکان نشت را با دقت بالاي 98 درصد پیش بینی کند. همچنین بدلیل ماهیت سریع تست هاي مبتنی بر جریان گذرا، تاثیر عدم قطعیت هاي موجود در تخمین تقاضاي مصرف گره قابل چشم پوشی بوده و در زمان کوتاهی قابل انجام می باشد.
دانلود فایل


تحقیق نشت یابی در شبکه هاي توزیع آب با استفاده از سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی

تحلیل افتراقی خطی,تحلیل موجک,دسته بندي چندکلاسه,تحلیل گذراي شبکه,میز تصمیم گیري,تحقیق تحلیل افتراقی خطی,تحقیق تحلیل موجک,تحقیق دسته بندي چندکلاسه,تحقیق تحلیل گذراي شبکه,تحقیق میز تصمیم گیري

هیدرولیک

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید