پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

پرسشنامه-مقابله-مذهبی-پارگامنت-(rcope)

دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)،
در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 14

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
این مقیاس توسط پارگامنت (2000)، ساخته شده و شامل 100 پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس 100 ماده آزمون و 17 زیرمقیاس را شامل می شود که سبک های گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم کوتاه 14 سوالی برگرفته از فرم اصلی و بلند آن مشخص کننده سبک های مقابله ای مثبت و منفی است. هر یک از مقیاس های مثبت و منفی شامل 7 ماده آزمون مقابله مذهبی هستند. مقیاس های مثبت شامل سوالات 1 تا 7 و مقیاس های منفی شامل سوالات 8 تا 14 میباشند. تعداد سوالات فرم کوتاه 14 ماده بوده و شیوه نمره گذاری به صورت لیکرت با چهار گزینه از «هیچوقت» تا «همیشه» (صفر تا 3) انجام می گیرد. «مقابله مذهبی مثبت» سبکهایی از مواجهه شدن با رویدادهای منفی زندگی است که در آن فرد با بهره گیری از ارزیابیها و تفسیرهای مثبت مرتبط با یاری پروردگار به استقبال رویدادها می رود. برای مثال فرد معتقد است که در هنگام مواجهه با یک رویداد دردناک، خدا او را تنها نخواهد گذاشت. اما در شکل دیگری از مقابله که با نام «مقابله منفی» نامگذاری شده است، فرد رابطه اجتنابی و نامطمئن با خدا برقرار می نماید. برای مثال فرد معتقد است که خدا در لحظه های سخت مرا تنها خواهد گذاشت. به منظور بررسی «اعتبار» و «روایی» آزمون در مطالعه ای مقدماتی که در زمستان 1380 انجام شد مقیاس جهت گیری مذهبی به عنوان مرحع برای بررسی روایی همزمان، مقیاس مقابله مذهبی مورد استفاده قرار گرفت. همبستگی بین نمرات حاصل از کاربرد همزمان دو مقیاس به میزان 6/0 به دست آمد (بهرامی و قیامی، 1381). برای ارزیابی اعتبار آزمون، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. این ضریب در زیر مقیاس «مقابله مذهبی مثبت» 86/0 و در زیر مقیاس «مقابله مذهبی منفی» 65/0 به دست آمد. این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشی که توسط پارگامنت و همکاران در سال 2000 بین خانواده های دارای کودکان «اوتیستیک»  انجام شده بود همخوانی دارد.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1    در جستجوی ارتباط بهتری با خدا هستم.
2    بدنبال محبت و توجه خدا هستم.
3    برای کنترل خشم و غضبم از خدا کمک می خواهم.
4    در کارهایم خودم را به خدا می سپارم.
5    دیده ام که خداوند که در یک موقعیت چگونه مرا کمک می کند.

دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE), پرسشنامه آماده مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE), پرسشنامه در مورد مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE), سوالات پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE), طراحی پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE), تحلیل و تفسیر پر,,,

پرسش نامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

پاورپوینت مقابله با استرس

روانشناسی و علوم تربیتی

سایت خبری پیشرفته php

طراحی وب و برنامه نویسی وب

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper