پرسشنامه تمایزیافتگی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه تمایزیافتگی

پرسشنامه تمایزیافتگی

پرسشنامه-تمایزیافتگی

دانلود پرسشنامه تمایزیافتگی،
در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 46

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
روش نمره دهی و تفسیر
این پرسشنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز این ابزار بر ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران است.
سوالهای مربوط به هر خرده مقیاس به قرار  زیر است:
- واکنش پذیری عاطفی: 1، 6، 10، 14، 18، 21، 26، 30، 34، 38 و 40.
- جایگاه من: 4، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 41، 43.
- گریز عاطفی: سوالهای 2، 3، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 39، 42
- هم آمیختگی با دیگران: سوالهای 5، 9، 13، 17، 22، 25، 29، 33، 37، 44، 45، 46.
این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف 6 گزینه ای از 1 (ابدا در مورد من صحیح نیست) تا 6 (کاملا در مورد من صحیح است) درجه بندی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 6 تعلق می گیرد. به این صورت که به گزینه 1 نمره 1 و به گزینه 6 نمره 6 داده می شود. حداکثر نمره پرسشنامه 276 است. سوالهای نمره گذاری معکوس دارند در جدول سوالات مشخص شده است. نمره کمتر در این پرسشنامه نشان دهنده سطوح پایین تر تمایز یافتگی است.
پایایی (اعتبار) و روایی
ضریب آلفای گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه تمایز یافتگی خود 88/0 است. همین ضریب آلفا در پزوهش پلج - پوپکو که در سال 2004 انجام گرفت 86/0 است (به نقل از ثنائی و همکاران، 1387). به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه تمایز یافتگی خود از 10 نفر از صاحبنظران در این زمینه نظر خواهی شد که روایی محتوایی این ابزار را مورد تایید قرار دادند.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1) نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم.
2) ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است.
3) غالبا از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم.  
4) من حتی تحت شرایط استرس زا، آرام می مانم.
5) معمولا برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم.

دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه تمایزیافتگی, پرسشنامه آماده تمایزیافتگی, پرسشنامه در مورد تمایزیافتگی, سوالات پرسشنامه تمایزیافتگی, طراحی پرسشنامه تمایزیافتگی, تحلیل و تفسیر پرسشنامه تمایزیافتگی, فرمتword پرسشنامه تمایزیافتگی, روایی , پایایی , روانشناسی, متغیر,doc ,,,

پرسش نامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

سایت خبری پیشرفته php

طراحی وب و برنامه نویسی وب

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper