پرسشنامه چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

پرسشنامه چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

پرسشنامه-چند-بعدي-سنجش-رضایت-از-زندگی-در-دانش-آموزان-هیوبنر-(mslss)

دانلود پرسشنامه چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 40

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمره کلی این آزمون از 40 تا 240 متغیر خواهد بود و نمرات بالاتر بیانگر رضایت بالاتر فرد پاسخ دهنده از زندگی خواهد بود و برعکس.
روایی و پایایی
پرسشنامه چند بعدي رضایت از زندگی (هیوبنر، 2001 ) توسط لطیفیان و شیخ اسلامی (1383) در جامعۀ ایران هنجاریابی شده و براي تعیین روایی آن از تحلیل عاملی (اکتشافی) استفاده شد و در نهایت روایی آن مورد تایید قرار گرفت. براي محاسبه پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. پایایی بازآزمایی و آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهشلطیفیان و شیخ اسلامی ( 1383 ) به ترتیب 70/0 و 90/0 گزارش شده است. در پایان نامه ابراهیمی کوه بنانی (1390) آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه محاسبه گردید که مقادیر آن در جدول زیر ارائه گردیده است:

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1    من از بودن در کنار خانواده ام لذت میبرم.
2    خانواده من باهم خوب میسازند.
3    من از گذراندن زمان در کنار والدینم لذت می برم.
4    من و پدر و مادرم تفریحات با نشاطی انجام می دهیم.
5    خانواده من ازخیلی از خانواده ها بهتر هستند.

دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS), پرسشنامه آماده چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS), پرسشنامه در مورد چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS), سوالات پرسشنامه چند بع,,,

پرسش نامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

هوش چند گانه

سایر رشته های فنی مهندسی

چندریختی

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق سنجش تکوینی

روانشناسی و علوم تربیتی

رضایت مشتری

سایر رشته های فنی مهندسی

رضایت آگاهانه

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق مديريت دانش

سایر گرایش های مدیریت

سایت خبری پیشرفته php

طراحی وب و برنامه نویسی وب

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper