طرح درس علوم سوم ابتدایی موضوع زندگی ما و آب

طرح درس علوم سوم ابتدایی موضوع زندگی ما و آب

طرح-درس-علوم-سوم-ابتدایی-موضوع-زندگی-ما-و-آب

دانلود طرح درس علوم سوم ابتدایی موضوع زندگی ما و آب ،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از این طرح درس :
هدف کلی
آشنایی دانش آموزان با آب واهمیت آن در زندگی
اهداف جزئی و رفتاری
اهداف جزئی درس:
1.آشنایی دانش آموزان با آب و اهمیت آن
2. آشنایی دانش آموزان با نفوذ پذیری آب در انواع خاک
3. آشنایی دانش آموزان با چگونگی  تشکیل آب های زیر زمینی
4.آشنایی دانش آموزان با تصفیه آب و چگونگی آن
اهداف رفتاری درس
.انتظار می رود دانش آموز پس از پایان درس بتواند:
1.بدون استفاده از کتاب مفهوم آب و اهمیت آن را توضیح دهد.(حیطه دانش)
2.برای هم کلاسی های خود مثال هایی از انواع خاک بزند.(حیطه دانش)
3.آب های زیر زمینی را تعریف کند.(حیطه دانش)
4.نسبت به آوردن وسایل مختلف آزمایش به کلاس احساس مسئولیت کند(حیطه نگرش)
5.در فعالیتهای گروهی با علاقه شرکت کند.(حیطه نگرش)
6.نسبت به درس کنجکاو و علاقه مند باشد.(حیطه نگرش)
8. فعالیتهای مربوط به درس را همراه با اعضای گروه خود انجام دهد.(حیطه مهارت)
9.فرایند چگونگی تشکیل رود را نقاشی کند.(حیطه مهارت)
دانلود فایل


طرح درس علوم سوم ابتدایی موضوع زندگی ما و آب

دانلود طرح درس علوم سوم ابتدایی موضوع زندگی ما و آب, طرح درس آماده علوم سوم ابتدایی موضوع زندگی ما و آب, طرح درس در مورد علوم سوم ابتدایی موضوع زندگی ما و آب, طرح درس روزانه علوم سوم ابتدایی موضوع زندگی ما و آب, طرح درس سالانه , درس پژوهی علوم سوم اب,,,

طرح درس

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید