طرح درس فرم خام

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

طرح درس فرم خام

طرح درس فرم خام

طرح-درس-فرم-خام

دانلود طرح درس  فرم خام،
در قالب word و در 1 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از این طرح درس :

به نام خدا               ماده درسی:                     پایه:                    عنوان درس:                                                                 استان .................... / ناحیه ..................

 

  تهیه کننده  :                                              مدرسه :                 مدت:                                                                          طراحی آموزشی براساس برنامه درس ملی

اقدامات قبل  از تدریس

راهبرد موضوعی اصلی:

هدف کلی :

اهداف آموزشی:

حیطه ها و اهداف

عرصه ها

خدا

خود

دیگران

طبیعت

تعقل

 

 

 

 

 

 

ایمان

 

 

 

 

 

علم

 

 

 

 

 

عمل

 

 

 

 

 

 

اخلاق

 

 

 

 

 

 

 

روش تدریس

 

رسانه های کمک أموزشی

 

اجرای تدریس

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی

 

زمان

ارزشیابی تشخیصی

 

 

فعالیت های معلم و دانش آموز

 

 

ارزشیابی تکوینی

 

 

ارزشیابی پایانی

 

 

تعیین تکلیف