تحقیق جزایر بیماری زایی در باکتری های بیماری زا

تحقیق جزایر بیماری زایی در باکتری های بیماری زا

تحقیق-جزایر-بیماری-زایی-در-باکتری-های-بیماری-زا

دانلود تحقیق با موضوع جزایر بیماری زایی در باکتری های بیماری زا ،
در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
دراواخر دهه 1980 جورج هکروهمکارانش دردانشگاه ورتزبورگ آلمان اولین مطالعه راروی PAI انجام دادند. این گروه مشغول بررسی اساس ژنتیکی UPEC سویه 536 و 96J بودند که رابطه ای بین محل استقرار ژنهای کدکننده فیمبریه p وهمولیزین با خود این دوشدند.قبلا' محل این دوژن وخاصیت بالای بیماریزایی آن تشریح شده بود اما هکر مشاهده کردکه باحذف وموتاسیون  این  ژن ها بیماریزایی باکتری ازدست می رود.بنابراین نام جزایر DNA بیماریزایی برروی این دسته از ژن ها گذاشته شدکه بعدهاباکشفیات جدیدوتعیین توالی کامل باکتری هابه جزایربیماریزایی تغییرنام داد.
PAI نقش بسیارمهمی درویرولانس باکتری های بیماریزا درانسان, حیوانات وگیاهان ایفا می کند که درقسمت های بعدی به تفضیل بحث خواهدشد.
PAI درطول تکامل ازاجدادمحیطی وغیربیماریزا بدست آمده است.
کسب اطلاعات درباره ساختار مکانیسم انتقال  PAI وفاکتورهایی که کدمی کنند کمک شایانی به درک بهترتکامل باکتری است.هم چنین رابطه پاتوژن باسلول میزبان یوکاریوتی راتعیین می کند.بوسیله PAI می توان سیستم های انتقالی وواکسیناسیون رابهبودبخشید وازهمه مهم تر ایجادراه کارهای جدید وموثری برای درمان عفونت های باکتریال است.
ساختار:
PAI بیش از یک یادوژن بیماریزاراحمل می کند.عناصرژنومی بامشخصاتی شبیه به PAI ولی بدون ژن های بیماریزا جزایریا ژنوم های متابولیسم اند.
PAI درژنوم باکتری های پاتوژن حضورداردامادرغیربیماریزاها حتی ازیک گونه هم حضورندارد.
PAI نسبتا' فضای ژنومی بزرگی رااشغال می کند.بیشتر PAI ها در اندازه 20-10کیلو بازقراردارند.
ترکیب بازی PAI ازژنوم هسته متفاوت است همینطور codon usage آن.ترکیب بازی به عنوان درصدی ازبازهای گوانین وسیتوزین درنظرگرفته می شود که درباکتری هابطورمعمول بین %75-25 است.امابیشترگونه های بیماریزا محتوای G+C شان بین %60-40 است.دلیل این تفاوت هنوزشناخته نشده است اما این تفاوت می تواند به عنوان یک شاخص شناسایی عمل کند.مشاهده شده که PAI افقی بدست آمده دریک باکتری دقیقا' ترکیب بازی گونه دهنده خودش رادارد به عبارت دیگردرطول تکامل ترکیب بازی DNA افقی بدست آمده دریک باکتری از یک گونه می تواندبه گونه دیگر منتقل شود که این حالت نظریه سیالیت یاناثباتی PAI راتاییدمی کند. topology DNA یا شکل فضایی DNA codon usage, فاکتورهایی محسوب می شوند که باعث حفظ حالت تفاوت ترکیب بازی PAI از سایرنقاط هسته می شود.
دانلود فایل


تحقیق جزایر بیماری زایی در باکتری های بیماری زا

جزایر بیماری زایی در باکتری های بیماری زا, دانلود تحقیق جزایر بیماری زایی در باکتری های بیماری زا, تحقیق در مورد جزایر بیماری زایی در باکتری های بیماری زا, تحقیق جزایر بیماری زایی در باکتری های بیماری زا, تحقیق درباره جزایر بیماری زایی در باکتری های ,,,

پزشکی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
سایر رشته های پزشکی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
هایسنس HISENSE
سایر رشته های پزشکی
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید