طرح درس از ریشه تا برگ علوم پنجم دبستان

طرح درس از ریشه تا برگ علوم پنجم دبستان

طرح-درس-از-ریشه-تا-برگ-علوم-پنجم-دبستان

دانلود طرح درس ریشه تا برگ علوم پنجم دبستان،
در قالب Docx ,Pdf و در 5 صفحه.

بخشی از متن فایل:
اهداف جزئی
آشنایی دانش آموزان با:
مفهوم تار کشنده
مفهوم آوند و وظایف آن
رگبرگ ها و وظایف آن ها
راه های انتقال مواد محلول در خاک به گیاه


اهداف رفتاری
عوامل موثر بر رشد گیاه را نام ببرد
عوامل موثر بر رشد گیاه با توجه به قسمت های بیرونی و قسمت های در خاک گیاه طبقه بندی می کند.
تار کشنده را تعریف می کند و وظیفه ی آن ها را توضیح می دهد
آوند ها را تعریف کرده و وظایف آن را شرح می دهد.
دانلود فایل


طرح درس از ریشه تا برگ علوم پنجم دبستان

طرح درس,طرح درس پنجم,طرح درس ابتدایی,طرح درس پنجم دبستان,طرح درس علوم,طرح درس علوم پنجم,طرح درس ابتدایی

طرح درس

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید