مقاله تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری - ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری - ترجمه مقاله انگلیسی

Impact of RFID technology on supply chain decisions with
inventoryinaccuracies

تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری

 

 

a b s t r a c t
Inventoryinaccuraciesarecostlyandprevalentinmanyindustries.This paper focuses on the impact of RFID technologyadoptiononsupplychaindecisionswithshrinkageandmisplacementproblemsinthe Internet of Thing(IoT).Weassumethatthesupplychainconsistsofonesupplierandoneretailerthat sell asingle product to the customer.By assuming that demand is uniformly distributed,and considering the factors of the fixed investment cost,tag price and shrinkage recovery rate,both RFID and non-RFID cases are analyzed under two scenarios:(1)in the centralized supply chain,the News vendor modelis applied toinvestigatetheimpactofapplyingRFIDtechnologyoninventorycontrolpolicyandsupply chain profit; (2)in the decentralized supply chain,the wholesale pric contractis for mulated to characterize the supply chain partners’ decisions on ordering quantity,wholesale price and profits. We find that when the fixedcostandvariabletagcostofRFIDtechnologyaresharedbetweentheretailer and the manufacturer,theretailerismuchmoresensitivethanthesuppliertothesharingproportionof RFID fixed investmentcostas well as the tag price

 

دانلود فایل مقاله انگلیسی 

چکیده

بی دقتی های انبارداری اشتباه پرهزینه و رایج بسیاری از صنایع می باشد. این مقاله روی تاثیر  استفاده از فناوری RFID در تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با مشکلات جابجایی و انقباض در اینترنت اشیا (IoT) متمرکز است. فرض می کنیم که زنجیره ی تامین شامل یک منبع و یک خرده فروش است که یک محصول را به مشتری می فروشد. با فرض اینکه تقاضا به صورت یکنواخت توزیع شده است، و با در نظر گرفتن عوامل ثابت هزینه ی سرمایه گذاری، برچسب قیمت و نرخ بازیابی انقباض، زنجیره ی تامین مبتنی بر RFID و زنجیره ی تامین بدون RFID را تحت دو سناریو زیر تجزیه و تحلیل کردیم: (1) در زنجیره ی تامین متمرکز، مدل روزنامه فروش برای بررسی تاثیر به کارگیری فناوری RFID روی سیاست کنترل موجودی و سود زنجیره ی تامین به کار برده شد؛ (2) در زنجیره ی تامین غیرمتمرکز، قرارداد قیمت عمده فروشی برای توصیف تصمیمات شرکای زنجیره ی تامین در خصوص مقدار سفارش، قیمت عمده فروشی و سود، فرموله شد. ما یافتیم که وقتی  هزینه ی ثابت و هزینه ی متغیر برچسب فناوری RFID بین خرده فروش و تولید کننده تقسیم می شود، خرده فروش نسبت به تولید کننده در خصوص اشتراک گذاری بخش هزینه ی ثابت سرمایه گذاری RFID و همچنین قیمت برچسب، حساس تر است. 

 

تعداد صفحات فایل ترجمه 22

فرمت فایل word

چکیده

1-مقدمه

2-بررسی تحقیقات

3-مدل زنجیره ی تامین متمرکز

1-3 نمادها و فرضیات

2-3 تدوین مدل

4-مدل زنجیره ی تامین غیرمتمرکز

1-4 قرارداد قیمت عمده فروشی

2-4 اثربخشی اشتراک هزینه ی RFID

5- نتیجه گیری


دریافت فایل


مقاله تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری - ترجمه مقاله انگلیسی

RFID , زنجیره ی تامین , مقاله ISI با ترجمه , تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین , مقاله ISI تاثیر فناوری RFID , فناوری RFID , مقاله ISI

فنی و مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید