پاورپوینت آماده; نور (2)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پاورپوینت آماده; نور (2)

پاورپوینت آماده; نور (2)

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 12 اسلاید

حسگر های نور Light sensor اهميت نور در کشاورزی تابش خورشیدی بعنوان منبع انرژی :
محاسبه تبخیر و تعرق گیاهان
گرمکن های خورشیدی
خشک کن ها محصولات
سیستم های حرارتی در مناطق دور افتاده و گلخانه ها اهميت نور در کشاورزی فتوسنتز گیاهان
امواج الکترومغناطيسی ساطع شده از خورشيد با طول موج 106 تا 1014 متر
امواج مرئی 380 الی 760 نانومتر
نور مرئی قابل استفاده برای فتوسنتز
اکسيژن + هيدرات کربن  انرژی نورانی + آب + CO2
تنفس گياه
با عمل فتوسنتز انرژی نورانی به صورت هيدروکربن در گياه ذخيره شده و به صورت زير صرف تنفس می شود
آب + CO2  اکسيژن + هيدرات کربن شدت نور
شدت کم کاهش فتوسنتز
شدت زياد صدمه کلروپلاست و کاهش فتوسنتز
نياز های نوری گياهان متفاوت است
بسياری از گياهان در 32000 لوکس به اشباع نوری می رسند
بدليل وجود برگ اين حالت در 108000 لوکس اتفاق می افتد
کيفيت نور
تمام طيف مرئی موثر در فتوسنتز نيستند
نور سبز تاثير ندارد، ولی نور سرخ وآبی بيشترين مقدار را دارند
افزايش بيش از حد نور ماورای بنفش به گياه صدمه می زند
نور مادون قرمز (700-750) مرئی نيست در فتوسنتز نقش ندارد ولی برای گياه ضروری است
کميت نور مقدار امواج نورانی در واحد سطح در واحد زمان
برای کل طيف بر حسب ژول يا وات
برای طيف مرئی
لومنLumen نور ساطع شده از يک شمع استاندارد (مقدار تابش)
لوکس LUX, LX به صورت لومن بر متر مربع (شدت تابش)
شمع Foot Candle (FC) واحد انگليسی شدت نور

در اکثر مواقع شدت نور بيَشتر از نياز گياه است
در روزهای آفتابی شدت نور به FC 10000 حدود 100000 لوکس می رسد
شدت روشنايي يك اتاق نسبتاً روشن حدود 4000 لوكس است درحاليکه شدت نور ماه كامل در شب1 لوكس است. نورهای مصنوعی در گلخانه 1ـ لامپ‌هاي التهابی يا فيلاماني (تنگستنی) Incandescent Lamp
2ـ لامپ فلورسنت Fluorescent
3ـ لامپ‌هاي فشارقوي High intensity discharge (HID)
الف) لامپ‌هاي جيوه‌اي Lamp Mercury
ب) لامپ‌هاي هالوژني Metal Halide (MH)
ج) لامپ‌هاي سديمي فشارقوي
High Pressure Sodium Lamp (HPS) فلورسنت جيوه ای سديمی روشهای اندازه گيری نور تشعشع جهانی (Global Radiation)
با استفاده از دستگاه تشعشع سنج (Pyranometer)
معمول ترين روش در گلخانه
تمام طِيف مرئی را اندازه گيری می کند
روش PAR (Photosynthetically Active Radiation)
باند باريک از نور را که در عمل فتوسنتز شرکت می کند
مناسب کارهای تحقيقاتی
روشهای فتومتری
برای گلخانه مفيد نيستند
فقط برای تشخيص روز از شب نمونه ای از سنسور نور سنسور های نور سنجی ترانسديوسر يا سلول های فتو ولتايی
تابش نور و القاء ولتاژ در سلول
ترانسديوسر نور رسانا
نيمه هادی هايی که در اثر تابش نور مقاومت آنها کاهش می يابد
ترانسديوسر فتوالکتريک
تبديل نور به جريان الکتريکی
تابش نور باعث ساطع شدن الکترون از سطح ماده می شود ترانسدیوسر فتو ولتایی ترانسدیوسر نور رسانا ترانسدیوسر فتو الکتریک

دریافت فایل

download

نور (2)

کتاب ، جزوه

ریسک وبازده (2)

سایر رشته های علوم انسانی

ساخت تایمر

برق، الکترونیک، مخابرات

LDD.M3463.G

( دامپ ، DUMP ) ویژه تعمیرکاران

ua43k5002ak

( ناند ، NAND ) ویژه تعمیرکاران

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper