مسئوولیت مدنی ناشی از نقض پیش قرارداد و توافق مقدماتی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مسئوولیت مدنی ناشی از نقض پیش قرارداد و توافق مقدماتی

مسئوولیت مدنی ناشی از نقض پیش قرارداد و توافق مقدماتی

فرمت ورد26 صفحه

چکیده :

در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران در مورد مسئوولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد . در مورد ایجاب در فقه حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین ، اصل بر این است که رجوع از این مسئوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد . در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین توافق مقدماتی تخلف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسئوولیت مدنی ، مسئوول است . در واقع با اثبات تقصیر ، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر ، زیان زننده ضامن می باشد هر چند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد . بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی ، ملازمه با نفی مسئوولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسئوول دانستن شخص وجود داشته باشد ، می توان او را مسئوول دانست .

فهرست مطالب

چکیده                                                                                        1

مقدمه                                                                                         2       

فصل اول ـ بررسی ایجاب و توافق مقدماتی                                               3

مبحث اول تعریف ایجاب                                                                              3                                              

گفتار اول : تفاوت ایجاب و دعوت بر معامله                                               5

مبحث دوم توافق مقدماتی                                                                  7

فصل دوم : بررسی فقهی مسوولیت ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی                   8       

مبحث اول : اتلاف                                                                           9

مبحث دوم : تسبیب                                                                         11

مبحث سوم : غرور                                                                           13

مبحث چهارم : شرط بنایی                                                                  15

مبحث پنجم : قاعده لاضرر                                                                 16

فصل سوم : مسوولیت مدنی ناشی از رجوع حقوق ایران                                 17     

فصل چهارم : مسوولیت مدنی ناشی از رجوع از توافق مقدماتی در حقوق ایران       20

نتیجه گیری :                                                                                23

منابع و ماخذ                                                                                 25

 


دریافت فایل

download

مسئوولیت مدنی ناشی از نقض پیش قرارداد و توافق مقدماتی پیش قرارداد , مذاکره مقدماتی , توافق مقدماتی , ایجاب , رجوع

علوم انسانی

کمر درد های ناشی از کار

سایر رشته های فنی مهندسی

جبر و احتمال مثال نقض

سایر رشته های علوم انسانی

سایت خبری پیشرفته php

طراحی وب و برنامه نویسی وب

قرارداد پیمانکاری

سایر رشته های فنی مهندسی

تعارض و عدم توافق 296 ص

سایر رشته های فنی مهندسی

کارگاه مقدماتی روش تحقیق

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تقریر مبحث وضع

سایر رشته های علوم انسانی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper