آناتومی انسان

آناتومی انسان

فرمت فایل:پاورپینت   قابل ویرایش   تعداد اسلاید :37

چکیده مطالب:

¨آناتومی :

¨علمی است که در مورد بدن انسان صحبت می کند .

¨در مورد ساختمان بدن انسان و روابط بین اندامهای مختلف است .

¨ واژه آناتومي anatomy از ترکيب دو کلمه يوناني  ana  وtome  تشکيل شده است. ana به معناي up به مفهوم در کنار و روي هم قرار گرفتن و کالبد مي باشد و واژه يوناني tome به معناي بريدن و قطعه قطعه کردن است. و همان مفهوم از هم جدا کردن اجزاي يک کالبد را مي‌دهد. اين دو کلمه براي هر ساختمان و ساختاري از جمله گياهان، حيوانات، حشرات و حتي ماشين بکار مي رود، اما کاربرد اصلي اين واژه به ساختمان بدن انسان محدود مي شود.

¨Anatomy              anaکالبد یا جسم   :   

                              tome شکافتن یا تشریح کردن  :

¨شروع علم آناتومی از یونان باستان بوده است .

¨تقسیمات آناتومی انسانی :

1 – آناتومی درشت : شناخت بدن انسان را بدون استفاده از میکروسکوپ

2 – آناتومی میکروسکوپی : شناخت بدن انسان با استفاده از میکروسکوپ

3 – آناتومی تکاملی  : شناخت بدن انسان از بدو تولد تا سالخوردگی

¨حالت های ایستادن :

¨ایستادن آناتومیکی :

 برای مطالعه حرکت های ساعد

مچ ، کف دست و انگشتان است .

¨ایستادن معمولی  :

در حرکت قسمت های مختلف 

بدن ( باستثناء ساعد و دست ).

¨سطح سهمی sagital plane :

سطحی است فرضی که بدن انسان را به دو نیمة چپ و راست تقسیم  می کند .

¨مرکز ثقل

Øنقطه ای است که جرم در اطراف آن به صورت کاملاً مساوی توزیع شده است .

Øمرکز ثقل مرکز تلا قی سه صفحه اصلی بدن یعنی صفحات سهمی ، عرضی و افقی است .

Øرکز ثقل در مردان در نقطه 57 درصدی ، در زنان 55 درصدی از کف پای آنان قرار دارد . 

Øمرکز ثقل یک فرد بالغ در حدود  دومین مهرة خاجی است ( حدوداً ناف   

¨نشان دادن موقعیت اندام های بدن انسان :

Øقدامی : جلویی و یا نزدیک به قسمت جلویی بدن است .                 Anterior

      جناغ سینه در قسمت قدامی قفسه سینه

Øخلفی : عقبی و یا نزدیک به قسمت عقبی بدن است .Posterior           

مهره های پشتی در قسمت خلفی قفسه سینه

Øفوقانی :نزدیک به سر یا انتهای فوقانی بدن است .Superior               

  انتهای فوقانی استخوان ران در مفصل ران

Øتحتانی : نزدیک به پا یا انتهای تحتانی بدن است .   Inferior                

 انتهای تحتانی استخوان ران در مفصل زانو

¨نشان دادن موقعیت اندام های بدن انسان :

Øخارجی : به معنی دور از خط میانی بدن              Lateral                     

Øداخلی : به معنی نزدیک به خط میانی بدن  Medial                

Øسطحی : نزدیک به سطح بدن                Superficial             

Øعمقی : به معنی دور از سطح بدنDeep                              

Øداخلی :داخل یا درون استInternal                                 

Øخارجی : خارج یا خارجی است External                             

¨مفصل :

¨محل اتصال دو سر استخوان را مفصل گویند

¨مفاصل بدن انسان از نظر حرکتی به سه دسته تقسیم می شوند :

.1مفاصل غیر متحرک  ( استخوانهای سر و صورت )

.2مفاصل نیمه متحرک ( ستون مهره ها )

.3مفاصل متحرک ( مفاصل سینوویال )

¨تعداد استخوانهای بدن :

Øتعداد استخوانهای بدن 206 قطعه است .

Øاستخوانهای بدن شامل 2 قسمت اصلی است :

    1 . استخوان بندی محوری : سر و صورت ، ستون فقرات و قفسه سینه

    2 . استخوان بندی ضمیمه ای : اندام تحتانی ( پاها )، اندام فوقانی ( دستها )

Ø6 قطعه استخوان نیز در دو گوش وجود دارد .

Ø1 استخوان نیز ارتباط مستقیم با اسکلت نداشته و لامی نام دارد .

Øاستخوانهای سرو صورت :

•تعداد آن 22 عدد است .

•8 عدد جمجمه

•14 قطعه در صورت

¨استخوان های فوقانی

¨استخوان کتف ( استخوان پهن ) ........................................................      1عدد

¨استخوان ترقوه ( استخوان بلند )   ......................................................    1 عدد

¨استخوان بازو ( استخوان بلند )  ...........................................................    1 عدد

¨استخوان زند اعلاء و زند اسفل ( استخوان بلند )................................   2 عدد

¨استخوان مچ دست (استخوان کوتاه).....................................................    8 عدد

¨استخوان کف دست (استخوان بلند )...................................................    5 عدد  

¨استخوانهای انگشتان دست ( استخوان دراز )....................................    14 عدد

                                                                                32 عدد

¨نامگذاری عضلات بدن :

q بدن انسان تعداد زیادی عضله دارد که ویژگی ها و دلایل خاصی برای جهت نامگذاری آنها وجود دارد :

1 . اعمال  : بازکننده مچ و خم کننده انگشتان

2 . جهت تارها : عضلات عرضی و مایل شکم

3 . نام استخوانی که از روی آن شروع می شوند و یا از روی آن می گذرند :

 عضلات درشت نئی

4 . تعداد محل های چسبندگی آنها در یکطرف : عضله دوسر بازویی ، سه سربازویی

5 . شکل خاص : عضلۀ متوازی الاضلاع

6 . برحسب موقعیت و محلشان : عضلات سینه ای و شکمی


دریافت فایل


آناتومی انسان

آناتومی انسان

علوم پزشکی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی
سایر رشته های پزشکی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید