تحقیق در مورد محققين علوم دامى عقيده دارند که گوسفندان اهلى امروزه از گوسف

تحقیق در مورد محققين علوم دامى عقيده دارند که گوسفندان اهلى امروزه از گوسف

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 13 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

محققين علوم دامى عقيده دارند که گوسفندان اهلى امروزه از گوسفندان وحشى موفلون (Moufflon) (آسيائى و اروپائي) و اوريال آسيائى که هنوز هم در کوهستان‌هاى اروپا، آسيا و آسياى ميانه وجود دارند و به‌صورت گله‌هاى وحشى زندگى مى‌کنند، به‌وجود آمده‌اند. با توجه به اينکه گوسفند پس از اهلى شدن در نقاط مختلف دنيا پراکنده شده و در اکثر نقاط جهان مردم پس از دسترسى به اين حيوان در اصلاح و بهبود آن سرمايه‌گذارى کرده‌اند؛ در نتيجه، اين کارهاى اصلاحى و شرايط اقليمى متفاوت حاکم بر نقاط مختلف جهان سبب شده است که تنوع نژادى پدر اين حيوان بيشتر باشد؛ طورى‌که در بين دام‌هائى که به‌نحوى مورد استفاده افراد بشرى قرار مى‌گيرند در هيچ‌کدام به‌اندازهٔ گوسفند تنوع نژادى وجود ندارد. در حال حاضر بيش از دويست نژاد از گوسفند در نقاط مختلف دنيا وجود دارد، ولى بسيارى از اين نژادها از نظر تجارى و اقتصادى چندان قابل توجه نيستند.

صنعت گوسفنددارى امروزهٔ جهان متکى بر ۱۰-۲۰ نژاد ساخته شده از اين حيوان است. نژادهاى گوسفند را به روش‌هاى مختلف طبقه‌بندى مى‌کنند، متداولترين روش طبقه‌بندى براساس نوع پشم حاصله و به‌شرح زير است:

۱. نژادهاى با پشم ظريف

۲. نژادهاى با پشم متوسط

۳. نژدهاى با پشم دراز

۴. نژادهاى پشمى دو رگ.

 

نژادهاى با پشم ظريف

ژادهاى موجود در اين دسته مقدار قابل توجهى پشم ظريف توليد مى‌کنند. اين نژادها قبلاً گوشت خوبى توليد نمى‌کردند و کميت و کيفيت لاشهٔ آنها خوب نبود، ولى در اثر اصلاح و انتخاب‌هاى مکرر کميت و کيفيت لاشهٔ آنها بهتر شده است

ين نژادها امروزه عمدتاً جهت توليد پشم پرورش داده مى‌شود، خوش بنيه و پرطاقت هستند و غريزهٔ زيادى به زندگى گروهى و گله‌اى دارند و مى‌توانند از مراتع فقير به‌خوبى استفاده بکنند.

ن نژادها مى‌توانند غيرفصلى بارور شده حتى در فصل پائيز نيز بره توليد بکنند ولى از نظر دوقلوزائى اهميت چندانى ندارند و بيشتر به‌صورت تکزا هستند. مهم‌ترين اين نژادها عبارتند از: مرينوس، رامبويه، دبوليت، چويت.

مرینوس (Merino)

خاستگاه اصلى مرينوس اسپانيا است ولى با توجه به کميت و کيفيت پشم توليدى مرينوس به نقاط مختلف دنيا برده شده و براساس اصلاحات و انتخاب‌هائى که در محل‌هاى مختلف روى اين نژاد صورت گرفته است، امروزه نژادهاى مختلفى از مرينوس منسوب به کشورهاى مختلف وجود دارد. مرينوس آمريکائى شامل سه تيپ C، B، A است که تيپ‌ها A و B پشم‌هاى آنها چيندار است و به نام مرينوس آمريکائى و تيپ C به‌نام Delain merion معروف مى‌باشند. وزن قوچ ۶۵ تا ۸۰ کيلو و در ميش ۴۵ تا ۶۰ کيلوگرم مى‌شود. رنگ مرينوس سفيد، بدن زاويه‌دار، اندازه متوسط، قوچ‌ها شاخدار ولى ميش‌ها فاقد شاخ هستند. مقدار توليد پشم در يکسال ۹-۱۲ کيلوگرم است.

رامبويه (Rambouillet)

خاستگاه رامبويه فرانسه است و از مرينوس اسپانياى به‌وجود آمده است. اندازهٔ بدن بزرگ و زاويه‌دار در مقايسه با مرينوس، بدنى پرگوشت دارد ولى در مقايسه با نژادهاى گوشتى براى توليد گوشت مناسب نيست. قوچ‌هاى رامبويه مکمن است شاخدار و بى‌شاخ باشند. تمام ميش‌ها بى‌شاخ هستند، رنگ رامبويه سفيد است. وزن قوچ ۱۱۰ تا ۱۸۵ و در ميش بين ۷۰ تا ۱۰۰ کيلوگرم است.

دبويلت (Debouillet)

خاستگاه اين نژاد آمريکا است و در اثر تلاقى رامبويه با Delaine Merino به‌وجود آمد است که اولين بار به اين تلاقى در مکزيک صورت گرفته است.

ز نظر اندازهٔ بدن متوسط، بدن زاويه‌دار، رنگ سفيد است. قوچ‌ها ممکن است شاخدار و يا بى‌شاخ باشند ولى ميش‌ها بى‌شاخ هستند.

چويت (Cheviot)

خاستگاه اين نژاد از کوهستان‌هاى شمالى انگلستان و جنوب اسکاتلند است. اندازهٔ بدن متوسط، صورت سفيد، سوراخ بينى سياه است. اين نژاد غريزهٔ زيادى به زندگى گروهى ندارد.

نژادهاى با پشم متوسط (Medium wool Breeds)

گوسفندان موجود در اين نژادها عمدتاً براى توليد گوشت به‌کار گرفته مى‌شوند و توليد پشم در درجهٔ دوم اهميت قرار دارد. تارهاى پشم از نظر قطر و طول در حد متوسط قرار دارند.

اين نژادها در مقايسه با نژادهاى با پشم ظريف کم طاقت هستند و نمى‌توانند مثل آنها مسافت زياد را طى نمايند. مهم‌ترين اين نژادها عبارتند از:

دورست، همپشاير، آکسفورد، شروپ شاير، سات دان، سافولک، تونسي.

دورست (Dorest)

خاستگاه اين نژاد از جنوب انگلستان بوده است، اندازهٔ بدن متوسط، ممکن است شاخدار و يا بى‌شاخ باشد. لاشهٔ عضلانى و پرگوشتى توليد مى‌کند. پشم سفيد و نسبت بره‌زائى زياد و در حدود 150-160% است؛ به‌عبارت ديگر، قابليت دوقلوزائى در اين نژاد زياد است، وزن در قوچ بالغ 80-113 کيلوگرم و در ميش‌ها ۸۰-۷۵ کيلوگرم مى‌شود.

همپشاير (Hampshire)

خاستگاه اين نژاد از جنوب انگلستان و صورت، گوش‌ها، دست يا قهوه‌اى سير و يا سياه است. قوچ و ميش‌ها هر دو فاقد شاخ هستند. همپشاير يکى از بزرگترين نژادها در بين نژادهاى با پشم متوسط است. وزن قوچ بين ۱۰۲ تا ۱۳۶ کيلوگرم. وزن ميش‌ها 68-90 کيلوگرم مى‌شود. مقدار شير ميش‌ها زياد و رشد بره‌ها سريع است.

آکسفورد (Oxford)

خاستگاه اين نژاد از جنوب انگلستان و يکى از بزرگترين نژادهاى با پشم متوسط است. بالغ ۱۱۳ تا ۱۵۸ کيلوگرم و در ميش‌ها ۷۹ تا ۱۱۳ کيلوگرم است. رنگ صورت، گوش‌ها و دست و پا خاکسترى تا قهوه‌اى است. اندازهٔ سر و گوش‌ها در مقايسه با بدن کوچک به‌نظر مى‌رسد. قوچ و ميش هر دو فاقد شاخ هستند. در بعضى از موارد ممکن است داراى شاخ کوچکى باشد. مقدار توليد شير اين نژاد زياد و رشد بره‌ها سريع است. از قوچ‌ها اين نژاد بيشتر در دورگ‌گيرى استفاده مى‌کنند.

شروپ شاير (Shrop shire)

خاستگاه اين نژاد انگلستان بوده و يکى از کوچکترين نژادها در بين نژادهاى با پشم متوسط است. نژادى است بدون شاخ، صورت و پاها و گوش‌ها قهوه‌اى تيره يا سياه‌رنگ است. مقدار شير ميش‌ها زياد و سرعت رشد بره‌ها سريع است. نسبت دوقلوزائى در حدود ۱۵۰% است. در حدود ۷۹-۶۲ کيلوگرم است.

سات‌دان (Southdown)

خاستگاه اين نژاد از جنوب شرقى انگلستان بوده و يکى از قديمى‌ترين نژادهاى گوسفند در دنيا است که در شکل‌گيرى بيشتر نژادهاى با پشم متوسط مورد استفاده قرار گرفته است. نژادى است زودرس و فاقد شاخ داراى بدنى کوچک صورتى گوشتي، دست و پا خاکسترى يا قهو‌ه‌اى است و در سنين پائين قابليت پروارى خوبى دارد. وزن قوچ ۱۰۲-۸۰ کيلوگرم و در ميش ۷۳-۵۶ کيلوگرم است.

سافولک (Suffolk)

استگاه اين نژاد جنوب انگلستان بوده نژادى است با جثهٔ بزرگ و پرگوشت، بزرگترين صفت مشخصهٔ اين نژاد داشتن صورت و دست و پا و گوش‌هاى سياه است، دست و پا صورت و گوش‌ها فاقد پشم هستند. نژادى است تيزهوش و پرجنب و جوش و مثل گوسفند با پشم ظريف پرطاقت است. قوچ و ميش هر دو بى شاخ هستند و وزن قوچ ۱۰۲ تا ۱۳۶ کيلوگرم و وزن ميش 73-115 کيلوگرم است.


دریافت فایل


تحقیق در مورد محققين علوم دامى عقيده دارند که گوسفندان اهلى امروزه از گوسف

تحقیق در مورد محققین علوم دامی عقیده دارند که گوسفندان اهلی امروزه از گوسف ,محققین علوم دامی عقیده دارند که گوسفندان اهلی امروزه از گوسف,دان

عمومی و آزاد

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید