ارزیابی تلفیق داده های رادار انویست و لندست 7در طبقه بندی تصاویر (مطالعه موردی : دشت مرودشت)- فرمت pdf و 19 صفحه

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

ارزیابی تلفیق داده های رادار انویست و لندست 7در طبقه بندی تصاویر (مطالعه موردی : دشت مرودشت)- فرمت pdf و 19 صفحه

ارزیابی تلفیق داده های رادار انویست و لندست 7در طبقه بندی تصاویر (مطالعه موردی : دشت مرودشت)- فرمت pdf و 19 صفحه

چکیده
در این تحقیق سعی شده است که از تلفیق داده هاای راداری Envisat ASAR که در باند C تصویربرداری شده و نیز
تصویر نوری Landsat7برای طبقه بندی عوارض سطح زمین به ویژه پوشش گیاهی در منطقه حومه شهر مرودشت که
یکی از مناطق پور رونق کشاورزی است، استفاده شود. هدف اصلی در این مقاله امکان سنجی بهبود نتایج طبقه بندی با
استفاده هم زمان از داده های راداری و نوری می باشد. در مرحله نخست آنالیز پراکنش به کمک داده های
کالیبراسیون تصویر رادار استخراج شد. سپس این اطلاعات پس از انجام پیش پردازشهای


دریافت فایل

download

لندست, رادار, ماهواره, پوشش گیاهی, سنجش از دور, gis

فنی و مهندسی

1مدیریت تلفیقی آفت

سایر رشته های فنی مهندسی

رادار تصویر

سایر رشته های فنی مهندسی

رادار تصویری

سایر رشته های فنی مهندسی

پژوهش موردی

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper