شناسایی عسل تقلبی با طیف سنجی NIR- فرمت pdf و 9 صفحه

شناسایی عسل تقلبی با طیف سنجی NIR- فرمت pdf و 9 صفحه

چکیده
در پژوهش حاضر کاربرد طیف سنجی NIRبرای تشخیص عسل تقلبی بررسی شده است. طیف NIRنمونههای
عسل خالص و عسلهای مخلوط شده با مقادیر مختلف شربت قند در بازه 400 تا 2300 نانومتر در مد عبور به دست
آمد. روشهای پیش پردازش طیفی مختلف به کار گرفته شد و در ادامه کاهش ابعاد داده و همچنین تفکیک نمونههای
عسل تقلبی از نمونههای عسل خالص توسط تحلیل مؤلفههای اصلی انجام شد. نتایج نشان داد که روشهای
پیش پردازش مشتق اول و دوم در ترکیب با تحلیل مؤلفه های اصلی، به طور رضایت بخشی نمونه های عسل واقعی و
عسل تقلبی را تفکیک مینمایند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که طیفسنجی NIR به عنوان روشی سریع برای
تشخیص عسل تقلبی قابل کاربرد است.


دریافت فایل


شناسایی عسل تقلبی با طیف سنجی NIR- فرمت pdf و 9 صفحه

طیف سنجیف سنجش از دور, تشخیص عسل تقلبی, محدوده مرئی, مقاله مکانیزاسیون, بیوسیستم

فنی و مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید