بررسي بودجه شركتهاي دولتي در ايران - 50 صفحه

بررسي بودجه شركتهاي دولتي در ايران - 50 صفحه

فهرست

پيش گفتار

مقدمه

تعريف شركت دولتي

خصوصيات شركتهاي دولتي

اهداف ايجاد شركتهاي دولتي در ايران

دلايل الحاق بودجه شركتهاي دولتي به بودجه كل كشور

فرآيند تهيه وتنظيم بودجه شركتهاي دولتي

اركان شركت دولتي

ويژگيهاي بودجه شركتهاي دولتي

فرآيند بودجه ريزي

گردش كاروتهيه بودجه

مراحل تهيه بودجه شركتهاي دولتي

ـ بخش اول : پيش بيني درآمدها

ـ بخش دوم : برآورد قيمت تمام شده كالاي فروش رفته تا خدمات انجام شده

ـ بخش سوم : هزينه هاي توزيع و فروش

ـ بخش چهارم : هزينه هاي اداري و

ـ بخش پنجم : پيش بيني سود (زيان) خالص

ـ بخش ششم : پيش بيني حساب تخصيص سود و منابع تأمين آن

ـ بخش هفتم : پيش بيني هزينه هاي سرمايه اي و بازپرداخت ديون و منابع تأمين آن

ضمائم صورتجلسه

مرحله تصويب بودجه در شركتهاي دولتي

وضعيت تصويب بودجه شركتهاي دولتي قبل از سال 66

وضعيت تصويب بودجه شركتهاي دولتي بعداز سال 66

فهرست منابع

 

 

پيش گفتار

دركشور ما ، همانند بسياري از كشورهاي ديگركه حكومت مبتني بر تفكيك قواي سه گانه (مقننه ، مجريه، قضائيه) بوده ، فرآيند بودجه ريزي از چهار مرحله بشرح زيرتشكيل شده است :

1 ) مرحله اول : تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه

2 ) مرحله دوم : تصويب بودجه

3 ) مرحله سوم : اجراي بودجه

4 ) مرحله چهارم : نظارت يا كنترل بودجه

و از آنجائيكه فعاليتهاي دولت يا بصورت اعمال حاكميت و يا اعمال تصدي در جامعه جلوه گر مي شود و شركتهاي دولتي در جهات تأمين هدفهاي اعمال تصدي ايجاد مي شوند ، لذا نظام بودجه شركتهاي دولتي در ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تابع مراحل فوق مي باشد .

و از طرفي بودجه شركتهاي دولتي به خاطر افزايش و تعداد زياد آن در ايران و هم چنين ارتباط آن با برنامه هاي توسعه اقتصادي و ملي از اهميت بالايي برخوردار بوده ، لذا بايستي به لحاظ اين اهميت و توجه خاصي به آن مبذول داشت .

 

مقدمه

بدون در نظر گرفتن مفاد حقوقي /قانوني ، در صورتي كه دولت در انجام وظايف تصدي خود شركتهايي را بعنوان ابزار انجام فعاليتهاي مربوط بكار مي گيرد ،شركت مذبور به دليل ارتباط با سياستگذاري و تصميم گيري و مهمتر از همه مديريت آن ، دولتي محسوب مي شود ، شركت دولتي تابع تصميمات و مديريت دولت بوده و براي تحقق اهداف و دولت فعاليت مي كند .

شركت دولتي ، مي تواند از طريق سرمايه گذاري مستقيم دولت ايجادي مي شود و منابع تأمين مالي آن نيز كاملاً دولتي باشد . و هم چنين ممكن است شركت دولتي از طريق مشاركت دولت (يا نهادهاي آن) با بخش هاي غير دولتي ايجاد شود . بنابراين بطرق مختلفي امكان ايجاد شركت دولتي وجود دارد .

ـ شركتهاي دولتي نيز علي رغم يكسان بودن در تام ،‌در ماهيت و انجام فعاليتها و تحقق اهداف ،‌كاملاً متفاوت و متنوعند .

بدليل تنوع شركتهاي دولتي ، برنامه ريزي ، سياستگذاري و حتي تدوين قانون براي آنها مشكل و پيچيده است .

ـ قانون ،‌شركتي را دولتي مي داند كه حضور دولت در آن تعيين كننده و موثر باشد . و اين تاثير مي تواند از طريق در اختيار گرفتن سهم عمده سرمايه شركت ويا حتي در اختيار گرفتن يك (امتياز) قابل توجه درمديريت و تصميم گيري شركت باشد .

ـ در مفاد حقوقي كشور ،‌شركت دولتي در ماده 4 قانون محاسبات عمومي تعريف شده است و براساس اين قانون ،احكام، ضوابط و مقررات حاكم بر اينگونه شركتها مشخص مي باشد .


دریافت فایل


بررسي بودجه شركتهاي دولتي در ايران - 50 صفحه

شرکت , بودجه , دولتی , مدیریت , حسابداری ,

علوم انسانی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
علوم انسانی
سایر رشته های علوم انسانی
سایر رشته های علوم انسانی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید