سورس و برنامه ماشین حساب اعداد بزرگ (صد رقمی) c++

سورس و برنامه ماشین حساب اعداد بزرگ (صد رقمی) c++

سورس ماشین حساب صد رقمی سی پلاس پلاس

با این نرم افزار قادر خواهید بود که عملیات محساباتی روی اعداد بسیار بزرگ (صد رقمی) را انجام دهید بدون آنکه نتیجه محاسبات به عدد علمی تبدیل شود.
 
عملیاتی همچون:
جمع دو عدد صد رقمی با یکدیگر
تفریق دو عدد صدرقمی از یکدیگر
ضرب دو عدد صد رقمی در یکدیگر
تقسیم دو عدد صد رقمی بر یکدیگر
به توان رساندن اعداد صد رقمی به توان دلخواه
محاسبه ی فاکتوریل اعداد صد رقمی
به عنوان نمونه، فاکتوریل دو عدد 50 و 40 توسط این نرم افزار محاسبه شده است که نتیجه به صورت زیر است
 
 
 
فایل اجرایی (exe) برنامه نیز در فایل فشرده شده موجود است. کسانی که کامپایلر ندارند نیز می توانند از این ماشین حساب استفاده کنند.
 
****توجه داشته باشید که عملیات محساباتی به صورت صحیح انجام می شود، و قادر به انجام عملیات محاسباتی بر روی اعداد اعشاری نمی باشد.
به عنوان مثال: نتیجه تقسیم 16 بر 3،  5 خواهد شد

دریافت فایل


سورس و برنامه ماشین حساب اعداد بزرگ (صد رقمی) c++


برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

فایل های جدید