بررسی تصادفات موتورسواران

بررسی تصادفات موتورسواران

 این پاور پوینت در 48 صفحه به شکل جامع و کامل به بررسی علل تصادفات موتورسواران می پردازد با توجه به کامل بودن این پاورپوینت قیمت آن بسیار کم تعیین شده است.

بررسی تﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨـﺎﻃﺮﻩﺁﻣﻴـﺰ، ﺧـﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎﻳﻲ ﮐـﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺗﻮﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ (ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﮐﻤـﻲ) ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ (ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﮐﻴﻔﻲ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩﺁﻣﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.صادفات

 


دریافت فایل


بررسی تصادفات موتورسواران

بررسی تصادفات موتورسواران, علت تصادف موتور,بررسی علت تصادفات موتورسواران, تصادف موتور, دانلود پاورپوینت ایمنی موتورسواران

علوم انسانی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
علوم انسانی
سایر رشته های علوم انسانی
سایر رشته های علوم انسانی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید