تحقیق درباره کنترل ذهن و شستشوی مغز در دنیای امروز

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق درباره کنترل ذهن و شستشوی مغز در دنیای امروز

تحقیق درباره کنترل ذهن و شستشوی مغز در دنیای امروز

حقیق درباره کنترل ذهن و شستشوی مغز در دنیای امروز

فهرست مطالب
مقدمه: 1
چکیده: 2
برنامه‌ریزی از طریق رسانه‌های جمعی 3
– آدولس هاکسلی، پیشگفتار جهان شگفت انگیز نو 3
والتر لیپمان، نظریه پرداز حکومت نخبگان آگاه بر گله سرگردان 3
– والتر لیپمان، افکار عمومی 4
– کارل یونگ، مفهوم ناخودآگاه جمعی 6
ادوارد برنایز، پدر روابط عمومی 6
– ادوارد برنایز، تبلیغات 6
مالکیت رسانه‌ها 8
نمودار کاهش تعداد مالکین رسانه‌ها در آمریکا 8
استاندارد کردن اندیشه بشری 12
شستشوی مغزها یکی از ابزار کنترل اذهان 13
تکنیک‌های دستکاری و کنترل 14
ادراک زیرآستانه (نیمه خودآگاهی) 16
حساسیت‌زدایی 17
– استیون جاکوبسون، کنرتل اذهان در آمریکا 17
– مانلی پی. هال (Manly P. Hall)، آموزه‌های پنهانی تمام اعصار 19
چگونه در دام تکنیکهای شستشوی مغزی نیافتیم 19
نتیجه‌گیری 20
منابع: 21

مقدمه:

کنترل ذهن که به شستشوی مغزی، اقناع اجباری، سوء استفاده از اذهان، کنترل افکار و یا تغییر نحوه ی اندیشیدن نیز تعبیر می شود، عبارتست از روندی که در آن فرد یا گروهی به صورت هدفمند مخاطبان را به قبول ایده هایشان ترغیب می کنند. شست و شوی مغزی اغلب برای مخاطب بینوا ضررهای مادی یا معنوی خاصی را در پی خواهد داشت.اساساً، شستشوی مغزی را می توانیم نوعی از دستکاری افراطی ذهنی در نظر بگیریم. جالب اینکه اکثر ما تصور می کنیم این پدیده تنها در موارد موضوعات دینی و قومی کاربرد دارد، حال آنکه می توان نشانه های بارزی از آن را در زندگی روزمره مان نیز بیابیم. امیدواریم بعد از مطالعه این مقاله بتوانید تکنیک های شستشوی مغزی را در مقیاس وسیعی در امور روزمره ای چون تبلیغات بازرگانی رسانه ها، برنامه های شبکه های خبری، مباحثات داغ سیاسی و سایر اموری از این دست درک کنید.

این تحقیق در 23 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه


دریافت فایل

download

تحقیق درباره کنترل ذهن و شستشوی مغز در دنیای امروز

علوم انسانی

تحقیق کندذهنى کودکان

روانشناسی و علوم تربیتی

خونریزی مغزی

سایر رشته های فنی مهندسی

دنیای کوچک و بزرگ

سایر رشته های فنی مهندسی

اسطوره، امروز

کتاب های تاریخی و فرهنگی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تقریر مبحث وضع

سایر رشته های علوم انسانی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper