شبیه سازی تحلیل عملکرد هیدرو ژنراتور حین خطا،پس از رفع خطا و خطای حالت دائم

شبیه سازی تحلیل عملکرد هیدرو ژنراتور حین خطا،پس از رفع خطا و خطای حالت دائم

اتصال كوتاه ناگهاني در ترمینال‌های يك ژنراتور سنكرون می‌تواند خسارات عمده‌ای در سيستم قدرت ايجاد كند. بنابر اين تحليل جريان آرمیچر طی اين خطا حائز اهميت است. در اين پروژه اتصال كوتاه سه فاز ناگهاني ترمینال‌های يك هیدرو ژنراتور با استفاده از نرم افزار matlab شبيه سازي شده است. 

توجه: گزارش کار هم دارد


دریافت فایل


شبیه سازی تحلیل عملکرد هیدرو ژنراتور حین خطا،پس از رفع خطا و خطای حالت دائم

کتاب کراس , خطای اتصال کوتاه سه فاز,

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید