تحقیق در مورد کریستوف کلمب کاشف قاره امریکا

تحقیق در مورد کریستوف کلمب کاشف قاره امریکا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 12 صفحه


 قسمتی از متن .docx : 

 

2

‏کریستوف‏ ‏کلمب‏ ‏کاشف‏ ‏قاره‏ ‏امریکا

‏کریستوف‏ ‏کلمب‏ (۱۴۵۱ ‏میلادی‏ - ۲۰ ‏مه‌‏ ۱۵۰۶ ‏میلادی‏) ‏سوداگر‏ ‏و‏ ‏دریانوردی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏حسب‏ ‏اتفاق‏ ‏قاره‏ٔ‏ ‏آمریکا‏ ‏را‏ ‏کشف‏ ‏کرد‏. ‏او‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏طرف‏ ‏پادشاهی‏ ‏کاستیل‏ (‏بخشی‏ ‏از‏ ‏اسپانیا‏) ‏مأموریت‏ ‏داشت‏ ‏تا‏ ‏راهی‏ ‏از‏ ‏سمت‏ ‏غرب‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏هندوستان‏ ‏بیابد،‏ ‏در‏ ‏سال‏ ۱۴۹۲ ‏میلادی‏ ‏با‏ ‏سه‏ ‏کشتی‏ ‏از‏ ‏عرض‏ ‏اقیانوس‏ ‏اطلس‏ ‏گذشت‏ ‏اما‏ ‏به‏ ‏جای‏ ‏آسیا‏ ‏به‏ ‏آمریکا‏ ‏رسید‏. ‏کلمب‏ ‏هرگز‏ ‏ندانست‏ ‏که‏ ‏قاره‌ای‏ ‏ناشناخته‏ ‏را‏ ‏کشف‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏او‏ ‏تا‏ ‏آخر‏ ‏عمر‏ ‏می‌پنداشت‏ ‏سرزمینی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏قدم‏ ‏گذاشته‏ ‏همان‏ ‏هندوستان‏ ‏است‏.

‏کلمب‏ ‏نخستین‏ ‏انسانی‏ ‏نبود‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏آمریکا‏ ‏سفر‏ ‏کرد‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏قاره‏ ‏از‏ ‏دوران‏ ‏قدیم‏ ‏مسکونی‏ ‏بود‏. ‏پيش‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏به‏ ‏احتمال‏ ‏زیاد‏ ‏چینی‌ها‏ (‏برپايه‏ ‏نظریه‌ای‏ ‏جدید‏) ‏و‏ ‏حتی‏ ‏اروپاییان‏ ‏دیگری‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏آمریکا‏ ‏دیدار‏ ‏کرده‏ ‏بودند؛‏ ‏در‏ ‏سده‏ ‏یازدهم‏ ‏میلادی‏ ‏گروهی‏ ‏از‏ ‏وایکینگ‌ها‏ (‏قوم‏ ‏دریانورد‏ ‏شمال‏ ‏اروپا‏) ‏در‏ ‏آمریکای‏ ‏شمالی‏ ‏پیاده‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏قرارگاهی‏ ‏موقت‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏سرزمین‏ ‏–‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏دید‏ ‏آنها‏ ‏جزیره‌ای‏ ‏بود‏ - ‏ایجاد‏ ‏کردند‏ ‏اما‏ ‏بعلت‏ ‏مقاومت‏ ‏شدید‏ ‏بومیان‏ ‏منطقه‏ ‏بیش‏ ‏چند‏ ‏ماهی‏ ‏نتوانستند‏ ‏آنجا‏ ‏بمانند‏. ‏سفر‏ ‏کلمب‏ ‏در‏ ‏چهار‏ ‏سده‏ ‏بعد‏ ‏بسیار‏ ‏پراهمیت‌تر‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏سبب‏ ‏تحولات‏ ‏بسیاری‏ ‏در‏ ‏سیاست،‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏اروپاییان،‏ ‏آمریکاییان‏ ‏و‏ ‏آفریقاییان‏ ‏گردید‏.

‏کریستف‏ ‏کلمب‏ ‏از‏ ‏چهره‌های‏ ‏بحث‌‏ ‏برانگیز‏ ‏تاریخ‏ ‏است‏. ‏برخی‏ ‏–‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏اکثر‏ ‏سرخپوستان‏ ‏آمریکا‏ ‏–‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏مسئول‏ ‏مستقیم‏ ‏یا‏ ‏غیرمستقیم‏ ‏کشتار‏ ‏دهها‏ (‏اگر‏ ‏نه‏ ‏صدها‏) ‏میلیون‏ ‏نفر‏ ‏از‏ ‏مردم‏ ‏بومی‏ ‏و‏ ‏عامل‏ ‏استثمار‏ ‏آمریکا‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏اروپا‏ ‏می‌دانند؛‏ ‏در‏ ‏حالیکه‏ ‏دیگران‏ ‏وی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏نقش‏ ‏مؤثری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏گسترش‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏تمدن‏ ‏غرب‏ ‏ایفا‏ ‏کرد‏ ‏می‌ستایند‏.

‏واقعیت‏ ‏این‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آنچه‏ ‏طی‏ ‏سده‌ها‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏کشف‏ ‏آمریکا‏ ‏بر‏ ‏ساکنان‏ ‏اصلی‏ ‏این‏ ‏سرزمین‏ ‏یعنی‏ ‏سرخپوستان‏ ‏گذشت‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏آنکه‏ ‏به‏ ‏شخص‏ ‏کلمب‏ ‏مربوط‏ ‏باشد‏ ‏نتیجه‏ٔ‏ ‏شرایط‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏سیاسی‏ ‏اروپا‏ ‏بود‏. ‏در‏ ‏قرن‏ ‏پانزدهم‏ ‏اروپای

2

‏ ‏بحران‌‏ ‏زده‏ ‏آنچنان‏ ‏مشتاق‏ ‏یافتن‏ ‏سرزمین‌های‏ ‏تازه‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏شکست‏ ‏کلمب‏ ‏هم‏ ‏کسان‏ ‏دیگری‏ ‏دیر‏ ‏یا‏ ‏زود‏ ‏قاره‏ٔ‏ ‏آمریکا‏ ‏را‏ ‏پیدا‏ ‏می‌کردند‏. ‏کریستف‏ ‏کلمب‏ ‏با‏ ‏عبورا‏ ‏ز‏ ‏اقیانوس‏ ‏اطلس‏ ‏بی‌آنکه‏ ‏خود‏ ‏بخواهد‏ ‏آغازگر‏ ‏این‏ ‏راه‏ ‏و‏ ‏عصر‏ ‏تازه‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏دلیل‏ ‏زندگینامه‏ٔ‏ ‏او‏ ‏برای‏ ‏ما‏ ‏جالب‏ ‏توجه‏ ‏است‏.

‏جستجوی‏ ‏مسیرهای‏ ‏جدید

‏در‏ ‏طول‏ ‏سالیان‏ ‏متمادی‏ ‏بخش‏ ‏اعظم‏ ‏آسیا‏ ‏زیر‏ ‏سلطه‏ٔ‏ ‏حکمرانان‏ ‏مغول‏ ‏در‏ ‏صلح‏ ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏بسر‏ ‏می‌برد‏ ‏و‏ ‏بازرگانان‏ ‏اروپایی‏ ‏می‌توانستند‏ ‏آزادانه‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏جاده‏ٔ‏ ‏ابریشم‏ ‏به‏ ‏تمام‏ ‏نقاط‏ ‏قاره‏ ‏بویژه‏ ‏هندوستان‏ ‏و‏ ‏چین‏ ‏سفر‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏ستد‏ ‏بپردازند‏. ‏با‏ ‏کنار‏ ‏رفتن‏ ‏مغولان‏ ‏و‏ ‏روی‏ ‏کار‏ ‏آمدن‏ ‏حکومت‏ ‏ترکان‏ ‏عثمانی‏ ‏شرایط‏ ‏سیاسی‏ ‏منطقه‏ ‏دگرگون‏ ‏شد؛‏ ‏عثمانی‌ها‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏دین‏ ‏اسلام‏ ‏گرویده‏ ‏و‏ ‏امپراتوری‏ ‏قدرتمندی‏ ‏تشکیل‏ ‏داده‏ ‏بودند،‏ ‏راه‌های‏ ‏مبادلات‏ ‏تجاری‏ ‏با‏ ‏غرب‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دست‏ ‏گرفتند‏ ‏و‏ ‏اروپا‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏محاصره‏ٔ‏ ‏اقتصادی‏ ‏قرار‏ ‏دادند‏.

‏سال‌های‏ ‏نخست

‏کریستف‏ ‏کلمب‏ ‏در‏ ‏سپتامبر‏ ‏سال‏ ۱۴۵۱ ‏میلادی‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏بندری‏ ‏جنوا‏ ‏ایتالیا‏ ‏دیده‏ ‏به‏ ‏جهان‏ ‏گشود‏. ‏پدرش‏ ‏دومنیکو‏ ‏کلمبو‏ ‏تاجر‏ ‏پشم‏ ‏و‏ ‏مادرش‏ ‏سوزانا‏ ‏فونتاناروسا‏ ‏دختر‏ ‏یک‏ ‏بازرگان‏ ‏پشم‏ ‏بود‏. ‏کلمب‏ ‏سه‏ ‏برادر‏ ‏کوچک‌تر‏ ‏به‏ ‏نام‌های‏ ‏بارتولومئو،‏ ‏جیووانی‏ ‏په‏ ‏لِگرینو‏ ‏و‏ ‏جیاکامو‏ ‏و‏ ‏خواهری‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏بیانچینِتا‏ ‏داشت‏. ‏در‏ ۱۴۷۰‏م‏. ‏خانواده‌اش‏ ‏برای‏ ‏کار‏ ‏به‏ ‏ساوانو‏ ‏کوچیدند‏ ‏جایی‏ ‏که‏ ‏کریستف‏ ‏و‏ ‏برادرش‏ ‏بارتولومئو‏ ‏توانستند‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏پیشه‏ ‏خانوادگی‏ ‏کارتوگرافی‏ (‏نقشه‌کشی‏) ‏نیز‏ ‏بیاموزند‏. ‏کلمب‏ ‏تحصیلات‏ ‏رسمی‏ ‏نداشت‏ ‏و‏ ‏تا‏ ‏حدود‏ ‏بیست‏ ‏و‏ ‏چهار‏ ‏سالگی‏ ‏خواندن‏ ‏و‏ ‏نوشتن‏ ‏نمی‌دانست‏ ‏اما‏ ‏چون‏ ‏آرزو‏ ‏داشت‏ ‏که‏ ‏ناخدای‏ ‏کشتی‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏دوره‏ ‏و‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏کوشید‏ ‏تا‏ ‏با‏ ‏مطالعه‏ٔ‏ ‏فراوان‏ ‏نزد‏ ‏خود‏ ‏این‏ ‏کمبود‏ ‏علمی‏ ‏را‏ ‏جبران‏ ‏کند‏.

4

‏در‏ ‏سال‏۱۴۷۴ ‏میلادی‏ ‏کلمب‏ ‏در‏ ‏شمار‏ ‏كاركنان‏ ‏کشتی‏ ‏گروه‏ «‏سرمایه‌داران‏ ‏اسپنولا‏»‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مشتریان‏ ‏جنوایی‏ ‏پدرش‏ ‏بودند‏ ‏درآمد‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏یک‏ ‏سالی‏ ‏را‏ ‏روی‏ ‏کشتی‌ای‏ ‏در‏ ‏حوالی‏ ‏آبهای‏ ‏جزیره‏ٔ‏ ‏خیوس‏ (‏واقع‏ ‏در‏ ‏دریای‏ ‏اژه‏) ‏خدمت‏ ‏کرد‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏دیداری‏ ‏کوتاه‏ ‏از‏ ‏خانه‏ ‏کلمب‏ ‏دوباره‏ ‏رهسپار‏ ‏خیوس‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏یک‏ ‏سال‏ ‏دیگر‏ ‏را‏ ‏آنجا‏ ‏گذراند‏.

‏در‏ ۱۴۷۶ ‏میلادی‏ ‏همراهی‏ ‏با‏ ‏یک‏ ‏هیأت‏ ‏بازرگانی‏ ‏این‏ ‏فرصت‏ ‏را‏ ‏نصیب‏ ‏کلمب‏ ‏کرد‏ ‏تا‏ ‏برای‏ ‏نخستین‏ ‏بار‏ ‏به‏ ‏اقیانوس‏ ‏اطلس‏ ‏سفر‏ ‏کند‏ ‏ولی‏ ‏در‏ ‏حوالی‏ ‏خلیج‏ ‏سنت‏ ‏وینسنت‏ ‏دزدان‏ ‏دریایی‌‏ ‏فرانسوی‏ ‏به‏ ‏ناوگان‏ ‏حمله‌ور‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏آتش‏ ‏کشیدند‏ ‏و‏ ‏کلمب‏ ‏که‏ ‏جان‏ ‏بدر‏ ‏برده‏ ‏بود،‏ ‏به‏ ‏ناچار‏ ‏شش‏ ‏مایل‏ ‏شنا‏ ‏کرد‏ ‏تا‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏ساحل‏ ‏برساند‏.

‏در‏ ۱۴۷۷ ‏میلادی‏ ‏کلمب‏ ‏مقیم‏ ‏پرتغال‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ ‏قطب‏ ‏بازرگانی‏ ‏دریایی‌‏ ‏اروپا‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏کشتی‌های‏ ‏زیادی‏ ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏به‏ ‏مقصد‏ ‏انگلستان،‏ ‏ایرلند،‏ ‏ایسلند،‏ ‏جزیره‏ٔ‏ ‏مادئیرا،‏ ‏مجمع‌الجزایر‏ ‏آزور‏ ‏و‏ ‏آفریقا‏ ‏عازم‏ ‏می‌شدند‏. ‏کریستف‏ ‏و‏ ‏بارتولومئو‏ ‏کار‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏لیسبون‏ (‏پایتخت‏) ‏با‏ ‏نقشه‌کشی‏ ‏آغاز‏ ‏کردند‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏مدت‏ ‏کلمب‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏تاجر‏ ‏ملوان‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏ناوگان‏ ‏پرتغالی‏ ‏پیوست‏ ‏و‏ ‏طی‏ ‏دو‏ ‏سال‏ ‏برای‏ ‏خرید‏ ‏شکر‏ ‏به‏ ‏مادئیرا‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏ایرلند‏ ‏به‏ ‏ایسلند‏ ‏سفر‏ ‏کرد‏. ‏او‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏سفری‏ ‏به‏ ‏سواحل‏ ‏غرب‏ ‏آفریقا‏ ‏به‏ ‏مقام‏ ‏نمایندگی‏ ‏تجاری‏ ‏پرتغال‏ ‏در‏ ‏کرانه‏ٔ‏ ‏گینه‏ ‏منصوب‏ ‏شد‏.(۱۴۸۲ ‏میلادی‏ - ۱۴۸۵ ‏میلادی‏).

‏اندیشه‏ ‏سفر

‏همانطور‏ ‏که‏ ‏گفتیم‏ ‏در‏ ‏عصر‏ ‏کلمب،‏ ‏اروپاییان‏ ‏برای‏ ‏سفر‏ ‏به‏ ‏هند‏ (‏منظور‏ ‏از‏ ‏هند‏ ‏آسیای‏ ‏جنوبی‏ ‏و‏ ‏شرقی‏ ‏بود‏) ‏راهی‏ ‏نداشتند‏ ‏جز‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏جنوب،‏ ‏دور‏ ‏زدن‏ ‏قاره‏ٔ‏ ‏آفریقا‏ ‏از‏ ‏کنار‏ ‏دماغه‏ٔ‏ ‏امید‏ ‏نیک‏ ‏و‏ ‏رفتن‏ ‏به‏ ‏طرف‏ ‏شرق‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏اقیانوس‏ ‏هند‏. ‏در‏ ‏دهه‏ٔ‏ ۱۴۸۰ ‏میلادی،‏ ‏کلمب‏ ‏نیز‏ ‏خیال‏ ‏سفر‏ ‏به‏ ‏هند‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سر‏ ‏داشت‏ ‏ولی‏ ‏نه‏ ‏از‏ ‏طریق


دریافت فایل


تحقیق در مورد کریستوف کلمب کاشف قاره امریکا

تحقیق در مورد کریستوف کلمب کاشف قاره امریکا ,کریستوف کلمب کاشف قاره امریکا,دانلود تحقیق در مورد کریستوف کلمب کاشف قاره امریکا ,کریستوف,کلمب,

عمومی و آزاد

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
نظریه های عمومی مدیریت
عمومی و آزاد
عمومی و آزاد
عمومی و آزاد
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید