نمونه تفسیر تست میلون - نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

نمونه تفسیر تست میلون - نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

نمونه تفسیر تست میلون - نمونه اجرا شده تست میلون (نمونه دوم)

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: WORD

 

قسمتی از متن:

شرح حال روانپزشکی

اجرا و نمره گذاری

تفسیر گام به گام

1- تعیین روایی نیمرخ

2- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت

3- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی

4- ارائه برداشت تشخیصی

5- شرح دلالت ها و توصیه های درمانی

 

 

2- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت

مقیاس های آسیب شدید شخصیت برافراشتگی نشان نمی دهد؛ اما در مقیاس های الگوی شخصیت بالینی فقط در مقیاس منفی گرا (نافعال – پرخاشگر یا دو سوگرای فعال) برافراشتگی متوسط (BR8A=70) وجود دارد و آزمودنی دارای کد تک قله 8A می باشد.

در تفسیر این برافراشتگی می توان گفت ویژگی اصلی آزمودنی آمیزهای از تسلیم و پیروی همراه با آزردگی و مخالفت است که معموال آزردگی خود را به راه های تکانشورانه و غیر عادی نشان می دهد. با وجود این، احساس می کند آزردگی و خشم ،هیجان قابل قبولی برای او نیست ،در نتیجه احساس گناه و تعارض بر زندگی اش سایه افکنده است . این سبک تعارض آمیز درونی ،برونی شده و مشکلاتی را در روابط میان فردی به وجود آورده است.

او فردی دمدمی، شکوه گر و به طور متناوب متخاصم است . در یک لحظه ممکن است خشمگین و لجباز باشد ،اما لحظه ای بعد احساس گناه کرده و شرمنده می شود.

مراجع ممکن است منفی گرایی خود را به روش های غیر مستقیم، نشان دهد از جمله مسامحه و ناکارآمدی ،رفتار لجبازانه که موجب کاهش رضایت خاطر دیگران می شود. ممکن است آزردگی خود را با اظهار نظرهای نیش دار و گزنده ، شکوه کردن و ابراز تنفر از دیگرا نشان دهد.

این ناخرسندی مزمن به صورت بدبینی ،ناامیدی و بدگمانی نشان داده می شود.آزمودنی نسبت به اینکه نگرش و رفتارش موجب طرد از سوی دیگران می گردد، بینش اندکی دارد و در صورت طرد ،احساس خواری ،رهاشدگی ،سرخوردگی و ناسپاسی می کند.

 

یک تعارض اساسی تر این است که دوست دارد به دیگران وابسته باشد؛ اما این وابستگی از نظر اجتماعی پذیرفتنی و ایمن نیست، زیرا دیگران به ناچار او را استثمار و ناکام می کنند .بنابراین به نظر می رسد وقتی درباره این احساسات متضاد تامل می کند، دمدمی و پیش بینی ناپذیر می گردد.

زمانی خوش بین می شود، اما این خوش بینی بدون دلیل به بدبینی تغییر می کند. مراجع زمانی انعطاف پذیر ،قابل تغییر و نسبت به محیط حساس می شود و زمانی خشک ،عنق و پیش بینی ناپذیر می گردد.وی با مراجع قدرت مشکل دارد و دارای رفتارهای بزهکارانه می باشد.

نمرات نرخ پایه نزدیک به نقطه برش در مقیاس های اسکیزوئید، مانیک و افسرده خویی(BR1=71، BRN=72 ،(BRD=72 مشکلات در روابط میان فردی ،نوسان های خلقی، و بی ثباتی در هیجانات ، احساس بدبینی ،ناامیدی و احساس گناه را تا اندازه ای تایید می کند.

3- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی

در مقیاس های نشانگان بالینی نرخ پایه کمتر از 75 می باشد ؛اما در مقیاس های نشانگان بالینی شدید ، مقیاس اختالل تفکر (SS) دارای نرخ پایه 77 است. با توجه به برافراشتگی کم ،توصیف های منفی تا اندازه ای تعدیل می گردد؛ بنابراین می توان گفت افکار ناسازگار، آشفته و پریشان ،ناکارآمد وجود دارد. رفتار آزمودنی ممکن است نامتناسب و تا اندازه ای دچار گم گشتگی باشد.


دریافت فایل

download

تفسیر رایگان تست میلون,تفسیر تست میلون pdf,نمونه انجام شده میلون,نحوه تفسیر تست میلون,نحوه تفسیر آزمون میلون,چگونگی تفسیر آزمون میلون,نمونه ا

علوم انسانی

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

سایر رشته های فنی مهندسی

تفسیر گازهای خون شریانی

سایر رشته های فنی مهندسی

تفسیر قرآن

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تقریر مبحث وضع

سایر رشته های علوم انسانی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper