تحقیق در مورد جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

تحقیق در مورد جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 145 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

‏3

‏1-1-) ‏بيان مسأله

‏دردنیای امروز،‏ ‏م‏ؤ‏سسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و ‏جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر‏ ‏فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ‏ ‏ناپ‏ذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

‏تسلیمی (‏1‏384‏)‏در این خصوص ‏اشاره مي نمايد كه ‏در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها ‏در‏ حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.

‏ ‏ ‏تأثير تصميمات مشارکتي بر کارکرد سازمان‏‌‏ها تصميم‏‌‏گيرندگان را ‏م‏ج‏اب نموده ‏که نگاه ويژه‏‌‏اي به مشارکت‏‌‏ کارکنان در تصميم‏‌‏گيري‏‌‏هاي سازماني داشته باشند ‏.‏از اين‏‌‏روست که پرستون و پست‏ . Lee Perston and jams Post

‏ ‏معتقدند که‏:‏ انقلاب اول در علم مديريت، انقلاب استبداد مديران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدايي مالکيت از مديريت و انقلاب سوم که مهم‏‌‏ترين انقلاب در مديريت است، انقلاب مشارکت در تصميم‏‌‏گيري‏‌‏ها‏ ا‏ست (طولابي، 1381، 59).

‏ ‏ ‏ مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،‏تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در م

‏3

‏ؤ‏سسات آموزش عالی‏ ‏ می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود‏ نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.

‏ وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و م‏ؤ‏سسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ،‏ ‏اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در ‏مؤسسات ‏آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای د‏یگر جامعه را دستخوش تغییر نماید‏(شریفی، 1381)‏.

‏ ‏اما تحقق رويکرد مشارکتي، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صميمت ميان همکاران، رفتار حمايتي مدير، وجود محيطي آرام و... مي‏‌‏باشد که مجموعاً جو سازماني حاکم بر‏ سازماني چون‏ دانشگاه را تشکيل مي‏‌‏دهد. (جهانداري و علوي، 1381). جو سازماني. Organizational climate

‏ ‏به کيفيت دروني يک سازمان به گونه‏‌‏اي که اعضاي آن، اين کيفيت را ‏«‏ادراک و تجربه‏»‏ مي‏‌‏کنند‏ اشاره مي‏‌‏کند‏؛ به عبارت ديگر، مجموعه ويژگي‏‌‌‏هاي دروني‏‌‏اي که مؤسسه‏‌‏اي را از مؤسس‏ة‏ ديگر متمايز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثير قرار مي‏‌‏دهد، جو سازماني آن مؤسسه ناميده مي‏‌‏شود (علاقه‏‌‏بند، 1378).

‏ جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان،‏ ‏اثربخشی رفتاری مدیر،‏ ‏رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد‏.همچنانكه ‏شکرکن (1370)‏ در اين زمينه اشاره مي نمايد‏که :

‏"‏امروزه جو سازماني يکي از مفاهيم مهم در مديريت است که به عناوين و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازماني به آن اشاره مي‏‌‏شود و تشريح آن به لحاظ اينکه ارتباط نزديکي با بعضي از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشي سازمان

‏4

‏‌‏ها از قبيل: فرهنگ‏‌‏ سازماني، روحيه و انگيزش کارکنان دارد بسيار مهم ‏است‏"‏.

‏بدون شك نظام آموزش عالي بزرگترين و پيچيده ترين دستاورد بشر به شمار مي رود‏(ناظم،1381)‏. گادت(1994)‏ ‏در كتاب ‏«‏انتظار تا عمل‏»‏ در خصوص رسالت هاي مراكز آموزش عالي معتقد است كه اين مراكز رسالت ارزيابي و تحليل منطقي وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افكار، تبيين پديده ها در گسترۀ جهاني، توليد دانش و اطلاعات، ارتباط با ساير نظام هاي ‏خارج از دانشگاه و هدايت افكار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگي ادارۀ اين مراكز و جو سازماني حاكم بر آن ها بايد مدنظر قرار گيرد. از سوي ديگر، ‏سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی ‏حكايت‏ از توسعه (افزایش) م‏ؤ‏سسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این م‏ؤ‏سسات دارد . از آنجا که این م‏ؤ‏سسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این م‏ؤ‏سسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر،‏ به نظر محقق ‏در اکثر تحقیقات انجام شده در م‏ؤ‏سسات آموزش عالی ‏(دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .

‏ بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی ‏مي پردازد‏ و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان ‏مؤسسات آموزش عالي ‏دولتی و م‏ؤ‏سسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ،‏ ‏سوال اصلی تحقیق‏ حاضر‏ این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟


دریافت فایل


تحقیق در مورد جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

تحقیق در مورد جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي ,جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي,دانلود تحقیق در مورد جو

عمومی و آزاد

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
نظریه های عمومی مدیریت
عمومی و آزاد
عمومی و آزاد
عمومی و آزاد
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید