آزمون هوشی وکسلر کودکان و آزمون تنظیم تصاویر وکسلر و آزمون حافظه ارقام وکسلر

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

آزمون هوشی وکسلر کودکان و آزمون تنظیم تصاویر وکسلر و آزمون حافظه ارقام وکسلر

آزمون هوشی وکسلر کودکان و آزمون تنظیم تصاویر وکسلر و آزمون حافظه ارقام وکسلر

مقیاس هوش وکسلر برای کودکان در سال 1949 به وسیله دیوید وکسلر به منظور سنجش هوش کودکان تهیه شده است. این مقیاس در سال 1974 تجدید نظر شد و پس از هنجاریابی، مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان نام گرفت. این مقیاس از 12 خرده ‌آزمون (شامل مقیاس کلامی و مقیاس عملی) تشکیل شده است (پاشاشریفی، 1384). این آزمون، در سال های 1363 و 1364، زیر نظر یک گروه از متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی به سرپرستی سیما شهیم در دانشگاه شیراز ترجمه و انطباق داده شد. به منظور تعیین پایایی مقیاس، پایایی دوباره سنجی آزمون ها و هوشبهر ها و ضرایب پایایی تنصیفی آزمون های این مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. در پایایی دوباره سنجی، ضرایب ضرایب پایایی آزمون ها از 44/0 تا 94/0 (میانه ضرایب پایایی 73/0 است) و در پایایی تنصیفی، ضرایب پایایی آزمون ها از 42/0 تا 98/0(میانه ضرایب پایایی 69/0 است) متغیر بود. در بررسی اعتبار همزمان این مقیاس با مقیاس ویپسی، ضرایب همبستگی هوش بهرهای کلامی، عملی و کل دو مقیاس به ترتیب 84/0، 74/0 و 85/0 به دست آمد (شهیم، 1383).  در این پژوهش به منظور ارزیابی بازداری پاسخ و حافظه کاری به ترتیب، از خرده آزمون های عملی تنظیم تصاویر و حافظه عددی معکوس وکسلر استفاده شده است.

الف) خرده آزمون تنظیم تصاویر: این خرده آزمون شامل 10 مجموعه کارت‌های سه تا شش‌تایی است. هر دسته از کارت‌ها به طور نامرتب به آزمودنی ارایه می‌شود، او باید آنها را به گونه‌ای منظم و مرتب کنار هم بگذارد تا داستانی را نشان دهد. نمره ی بالا در این خرده آزمون، نشان دهنده این است که: 1- افرادی دقیق وماهرند، 2- هوش اجتماعی بالا دارند، 3- پیامد عمل را می توانند پیش بینی کنند. همچنین، نمره ی پایین در این خرده آزمون نشان دهنده: 1- محدودیت فکری آزمودنی، 2- عدم توانایی برنامه ریزی کارها، 3- در درک و لذت بردن از لطیفه ها ضعیف هستند، 4- در روابط میان فردی و برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارند (مارنات، 2003؛ به نقل از پاشاشریفی و نیکخو، 1386). از آنجا که بازداری پاسخ مستلزم توالی، ترتیب، برنامه زمانی، و حل مسأله می­باشد برای بررسی بازداری از خرده آزمون تنظیم تصاویر استفاده شده است.  

ب) خرده آزمون حافظه ارقام وکسلر: در این آزمون، فهرست هایی از 3 تا 9 رقم به طور شفاهی ارائه می شوند و آزمودنی باید آن ها را از حفظ بازگو کند. در بخش دوم این آزمون، آزمودنی باید ارقامی را که      می شنود (2 تا 8 رقم) به طور معکوس بازگو کند (براهنی، 1362؛ به نقل از غنائی و همکاران، 1387). گاهی هنگامی که آزمودنی می خواهد رقم فعلی را بیان کند، رقم قبلی را فراموش می کند. ارقام معکوس پیچیده تر است، آزمایش شوند معمولاً باید اطلاعات را برای مدت بیشتری در حافظه نگه دارد و همچنین، پیش از بیان مجدد، باید ترتیب آن ها را تغییر دهد. به این ترتیب، عملکرد خوب در ارقام معکوس احتمالاً توانایی شخص را  در انعطاف پذیری، تمرکز و شکیبایی در برابر فشار روانی منعکس می سازد. ضریب اعتبار بازآزمایی در فاصله های زمانی 6 تا 4 هفته، برای فراخنای ارقام تا 88/0بود (وکسلر، 1987؛ به نقل از غنائی و همکاران، 1387). راهنمای وکسلر کودکان، بیانگر این مطلب است که همسانی درونی برای نمره های خرده مقیاس اولیه دارای دامنه 74/0 تا 93/0 در مورد همه گروه های سنی است (پاشاشریفی، 1384).

 

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

16 صفحه


دریافت فایل

download

آزمون ,هوشی وکسلر کودکان,مقیاس هوش,کودکان,دیوید وکسلر,مقیاس کلامی,مقیاس عملی,پایایی,همبستگی هوش بهرهای کلامی,مقیاس ویپسی,تنظیم تصاویر,حافظه

علوم انسانی

فوریتهای پزشکی در کودکان

سایر رشته های فنی مهندسی

تنظیم اطلاعات مالی

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تقریر مبحث وضع

سایر رشته های علوم انسانی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper