پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

پایایی (ثبات یا همسانی)  و روایی(اعتبار)

پاسخگویی به پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی برا ساس طیف  لیکرت و از صفر تا چهار نمره گذاری میشود در این پرسشنامه سوالات تقریبا نیمی از سؤالها بصورت معکوس و رو به عقب نمره گذاری میشود...

با توجه به جدول فوق ضريب آلفاي کرانباخ کل پرسش‏نامه حدود 96/0، و براي مقياس صداقت و پاي‏بندي به پيمان 82/0، مقياس معنويت ديني 85/0، مقياس رعايت حقوق و برادري 91/0، مقياس حفظ ادب و احترام حدود 79/0 و مقياس مشارکت و هم‏بستگي داراي ضريب آلفاي کرونباخ حدود 79/0 به دست آمد كه نشان دهنده اعتبار مطلوب و بالاي پرسش‏نامه بعد فردي سلامت‏اجتماعي است.

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

9 صفحه

ضريب آلفاي کرانباخ پرسش‏نامه بعد فردي سلامت ‏اجتماعي 158 سوالي و مقياس هاي آن 

مقدار ضريب آلفا

تعداد سوالات

ابعاد

820/0

25

صداقت و پاي‏بندي به پيمان

853/0

23

معنويت ديني

914/0

67

رعايت حقوق و برادري

787/0

25

رعايت کرامت و عفّت

785/0

18

مشارکت  و هم‏بستگي

959/0

158

بعد فردي سلامت‏ اجتماعي

894/0

5

پنج مقياس


دریافت فایل

download

پرسشنامه,سلامت اجتماعی, آموزه های اسلامی,پایایی,روایی,لیکرت,صداقت,پاي‌بندي به پيمان,معنويت ديني,رعايت حقوق,ادب,احترام,مشارکت,هم‌بستگي,سلا?

علوم انسانی

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

حکمت هنر اسلامی

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تقریر مبحث وضع

سایر رشته های علوم انسانی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper