شبیه سازی فرآیند واکنش و جداسازی چند ماده با استفاده از نرم افزار Aspen PLUS دو ماده از طریق ترسیم ساختار مولکولی یک برش نفتی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

شبیه سازی فرآیند واکنش و جداسازی چند ماده با استفاده از نرم افزار Aspen PLUS دو ماده از طریق ترسیم ساختار مولکولی یک برش نفتی

شبیه سازی فرآیند واکنش و جداسازی چند ماده با استفاده از نرم افزار Aspen PLUS دو ماده از طریق ترسیم ساختار مولکولی یک برش نفتی

فایل شبیه سازی یک فرآیند دارای واکنش و بخش جداسازی نرم افزار Aspen PLUS

مناسب برای پروژه

مناسب برای پروژه درسی

مناسب برای پروژه شبیه سازی

مناسب برای یادگیری نرم افزار Aspen PLUS

 

دو ماده از طریق ترسیم ساختار مولکولی مشخص شده اند. و یک برش نفتی در شبیه سازی حضور دارد. پس از مرحله واکنش مرحله جداسازی محصولات انجام میشود.


دریافت فایل

download

فرآیند, فرایند, مهندسی فرایند, شبیه سازی فرایند, شبیه سازی, مواد نفتی, واکنش, Rplug, جداسازی, ساختار مولکولی, تقطیر, radfrac , ترسیم ساختار مولکولی, Asp

فنی و مهندسی

فرآیند سازی گاز

سایر رشته های فنی مهندسی

عوارض يا واکنش های جانبی

سایر رشته های فنی مهندسی

واکنش زنجیره ای پلی مراز

سایر رشته های فنی مهندسی

مخلوط و جداسازی مواد

سایر رشته های علوم انسانی

هوش چند گانه

سایر رشته های فنی مهندسی

چندریختی

سایر رشته های فنی مهندسی

تاریخ و تمدن مادها

سایر رشته های فنی مهندسی

چهار پ ABC plus

سایر رشته های فنی مهندسی

تاریخ و تمدن مادها

سایر رشته های فنی مهندسی

ترسیم

عمومی و آزاد

گازها و تئوری جنبش مولکولی

سایر رشته های فنی مهندسی

ديـوار برشـي

سایر رشته های فنی مهندسی

ایمنی و بهداشت در برشکاری

سایر رشته های فنی مهندسی

معرفی شرکت نفتی اروندان

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper