شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای درصد انجام واکنش (با استفاده از Aspen PLUS)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای درصد انجام واکنش (با استفاده از Aspen PLUS)

شبیه سازی راکتور تولید اتیلبنزن از خوراک اتیلن و بنزن بر مبنای درصد انجام واکنش (با استفاده از Aspen PLUS)

فایل شبیه سازی Aspen PLUS v.8.4

 

در این پروژه شبیه سازی، راکتور تولید اتیلبنزن از اتیلن و بنزن شبیه سازی شده است. برای تولید اتیلبنزن معمولا از راکتورهای بستر ثابت کاتالیستی (fixed bed) استفاده می شود. در این شبیه سازی از مدل RSTOIC در نرم افزار استفاده شده است که صرفا بر اساس درصد تبدیل واکنش ها را شبیه سازی می کند. شبیه سازی بر مبنای در نظر گرفتن جریان برگشتی بخشی از خوراک که واکنش نداده باقی می ماند و همینطور جریان برگشتی محصول جانبی فرآیند به انجام رسیده است.


دریافت فایل

download

Aspen PLUS, شبیه سازی, اسپن, اتیلبنزن, اتیلن, بنزن, سینتیک,

فنی و مهندسی

راکتورهای UASB

سایر رشته های فنی مهندسی

خوراک به عنوان دارو

سایر رشته های فنی مهندسی

پرورش قارچ خوراکی صدفی

سایر رشته های فنی مهندسی

مبنای رفتار گروه

سایر رشته های فنی مهندسی

عوارض يا واکنش های جانبی

سایر رشته های فنی مهندسی

واکنش زنجیره ای پلی مراز

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper