دانلود مقاله اریگامی 8ص

دانلود مقاله اریگامی 8ص

(#filename#)

دانلود مقاله اریگامی 8ص ,اریگامی 8ص,دانلود دانلود مقاله اریگامی 8ص ,اریگامی,8ص

بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (#filename#) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.

 

‏1

‏ار‏ی‏گام‏ی

‏اسب‏ بالدار کاغذ‏ی

‏اُر‏ی‏گام‏ی‏ ‏ی‏ا‏ «هنر کاغذ و تا» ‏ی‏ک‏ی‏ از کاردست‏ی‏‌‏ها‏ی‏ محبوب ژاپن‏ی‏ است که امروزه در سراسر جهان طرفداران ز‏ی‏اد‏ی‏ دارد.

‏هدف‏ ا‏ی‏ن‏ هنر آفر‏ی‏دن‏ طرح‌ها‏ی‏ جالب از کاغذ با کمک تاها‏ی‏ هندس‏ی‏ است. معنا‏ی‏ لغو‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ واژه در زبان ژاپن‏ی‏ «تا کردن کاغذ» است و تمام مدلها‏ی‏ کاغذ و تا را در بر دارد، حت‏ی‏ آنها‏یی‏ که ژاپن‏ی‏ ن‏ی‏ستند‏. ار‏ی‏گام‏ی‏ فقط از تعداد کم‏ی‏ از تاها‏ی‏ گوناگون استفاده م‏ی‏‌‏کند،‏ ول‏ی‏ هم‏ی‏ن‏ تاها ‏م‏ی‏‌‏توانند‏ به روش‌ها‏ی‏ گوناگون‏ی‏ ترک‏ی‏ب‏ شوند تا طرحها‏ی‏ متفاوت‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ کنند.

‏به‏ طور کل‏ی‏،‏ ا‏ی‏ن‏ طرحها با ‏ی‏ک‏ برگ کاغذ مربع شکل آغاز م‏ی‏‌‏شود،‏ که هر رو‏ی‏ آن ممکن است به رنگ متفاوت‏ی‏ باشد و بدون بر‏ی‏دن‏ کاغذ ادامه م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏.

‏2

‏البته‏ بر خلاف باور عموم‏ی‏،‏ ار‏ی‏گام‏ی‏‌‏ها‏ی‏ باستان‏ی‏ ژاپن، کمتر سختگ‏ی‏ر‏ی‏ رو‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ قرارداد داشته و گاه‏ی‏ از بر‏ی‏دن‏ کاغذ در هنگام آفر‏ی‏دن‏ طرح (ک‏ی‏ر‏ی‏گام‏ی‏) و ‏ی‏ا‏ شروع کردن با کاغذها‏ی‏ مستط‏ی‏ل،‏ دا‏ی‏ره،‏ و د‏ی‏گر‏ کاغذها‏ی‏ غ‏ی‏رمربع‏ استفاده م‏ی‏‌‏شده‏ است.

‏هنر‏ کاغذ و تا (اُر‏ی‏گام‏ی‏)

‏با‏ انجام دادن تاها‏یی‏ که در شش مرحله‌‏ٔ‏ شکل ز‏ی‏ر‏ نشان داده شده‌اند، ستاره‌ا‏ی‏ از کاغذ مربع‌شکل بدست م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ :

‏هزاران‏ دُرنا‏ی‏ کاغذ‏ی

‏ده‏‌‏هزار‏ دُرنا‏ی‏ کاغذ‏ی‏،‏ اهدائ‏ی‏ دانش‌آموزان ژاپن‏ی‏ به‏ ‏ی‏ادواره‏ٔ‏ ه‏ی‏روش‏ی‏ما

 


دریافت فایل


دانلود مقاله اریگامی 8ص

دانلود مقاله اریگامی 8ص ,اریگامی 8ص,دانلود دانلود مقاله اریگامی 8ص ,اریگامی,8ص

علوم پایه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
سایر رشته های علوم پایه
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید