مقاومت ویژه خاک و سیستم زمین

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مقاومت ویژه خاک و سیستم زمین

مقاومت ویژه خاک و سیستم زمین

 

 

نوع و ابعاد سیستم های ارتینگ رابطه مستقیم با مقاومت ویژه خاک محل اجرای آن دارد. در برخی موارد برای اندازه گیری میزان خورندگی زمین یک منطقه نیز می توان از مقاومت ویژه خاک آن منطقه استفاده نمود.واحد اندازه گیری مقاومت ویژه خاک اهم-متر (یا اهم-سانتی متر ) می باشد. اندازه مقاومت ویژه خاک می تواند از یک اهم-متر (آب دریا) تا چند میلیون اهم-متر (ماسه سنگ) تغییر یابد. جدول ذیل مقاومت ویژه خاک در زمین های مختلف را نمایش می دهد: (استاندارد IEEE 81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف و دامنه

مراجع الزامی

تعاربف و کلمات

مقاومت الکترود

مقاومت ویژه خاک

الکترود زمین

مقاومت متقابل الکترود های زمین

و...

شامل 31 صفحه pdf


دریافت فایل

download

مقاومت ویژه خاک و سیستم زمین

فنی و مهندسی

کارگاه اقتصاد مقاومتی

سایر رشته های فنی مهندسی

پس زمینه لایه باز رنگارنگ

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper