اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی ام را حل كنم؟

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی ام را حل كنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی ام را حل كنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی ام را حل كنم؟

باسمه تعالي « ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالی»   عنوان مستندات تجربيات مدون : چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT) اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی ام را حل كنم؟   تجــــربیات مدون آموزشی       چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی ام را حل كنم؟                     سال تحصيلي 93-92       با تشکر از : همه...

جزئیات بیشتر / دانلود

download


آموزش و پرورش

دوره ی اقدام پژوهی معلمان

سایر رشته های فنی مهندسی

اقدام پژوهی

گزارشات کارورزی

دوره ی اقدام پژوهی معلمان

سایر رشته های فنی مهندسی

انسان شناسی و عصب پژوهی

سایر رشته های فنی مهندسی

21 روش کسب درآمد

کسب و کار اینترنتی

تحقیق روشهاي تدريس

روانشناسی و علوم تربیتی

تدريس پيشرفته

سایر رشته های فنی مهندسی

مراحل مختلف تدريس

سایر رشته های فنی مهندسی

رويكرد مبتني بر منابع

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق اختلالات ارتباطي

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق مديريت دانش

سایر گرایش های مدیریت

تحقیق مديريت آموزشي

سایر گرایش های مدیریت

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper