کار گاه آموزشی مرور ساختار يافته و متاآناليز

کار گاه آموزشی مرور ساختار يافته و متاآناليز

کار گاه آموزشی مرور ساختار يافته و متاآناليز

حجم فایل : 1.1 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 66 بنام خدا 1 کار گاه آموزشی مرور ساختار يافته و متاآناليز 2 اهدافي که مي‌خواهيم در پايان اين جلسه به آن برسيم منظور از مطالعات ثانويه چيست؟انواع مطالعات ثانويه کدامند؟منظور از مرور سيستماتيک چيست و کمي تاريخچه؟مرور سيستماتيک چه ويژگي دارد که مقالات مروري سنتي ندارند؟جايگاه مرور سيستماتيک در شواهد کجاست؟مرور سيستماتيک چه مراحلي دارد؟آيا مرور سيستماتيک و متاآناليز مضراتي هم دارند؟...

جزئیات بیشتر / دانلود


کار گاه آموزشی مرور ساختار يافته و متاآناليز


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید