کاربرد نظریه فازی در انتخاب تأمین کننده مواد اولیه

کاربرد نظریه فازی در انتخاب تأمین کننده مواد اولیه

کاربرد نظریه فازی در انتخاب تأمین کننده مواد اولیه

حجم فایل : 535.5 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 64 بنام خدا کاربرد نظریه فازی در انتخاب تأمین کننده مواد اولیه هزینۀ تامین مواد اولیه و قطعات ترکیبی از طریق فروشندگان بخش قابل توجهی از هزینۀ تمام شدۀ کالاهارا تشکیل می دهد. بطور متوسط 70 درصد ارزش محصول نهائی کارخانجات را هزینۀ خرید مواد خام و خدمات دریافتی از بیرون تشکیل می دهد. این نسبت درشرکتهای با تکنولوژی بالا، حتی به 80 درصد نیز بالغ می گردد.از این رو انتخاب فروشندگان برای شرکتها...

جزئیات بیشتر / دانلود


کاربرد نظریه فازی در انتخاب تأمین کننده مواد اولیه


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید