کارگاه SPSS پیشرفته تحلیل عاملی اکتشافی

کارگاه SPSS پیشرفته  تحلیل عاملی اکتشافی

کارگاه SPSS پیشرفته تحلیل عاملی اکتشافی

حجم فایل : 207.2 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 15 بنام خدا Farhad Ahmadiasl 1 کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی) Farhad Ahmadiasl 2 3 پيش فرض هاي تحليل عاملي حجم نمونه: حداقل 5 مورد براي هر متغير نرمال بودن: متغيرها داراي توزيع نرمال باشند. خطي بودن متغيرها: خطي بودن مهم است زيرا تحليل عاملي مبتني بر همبستگي است.دور افتاد ه ها در ميان موردها: از مجموعه داد ه ها حذف شوند.كمي باشند، دامنه ي نمرات آنها بزرگ، داراي توزيع متقارن و تك نمايي باشند. 4 تعریف...

جزئیات بیشتر / دانلود


کارگاه SPSS پیشرفته تحلیل عاملی اکتشافی


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید