مقاله برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

مقاله برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

مقاله برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

مقاله برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP   کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد: در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محروميت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه هاي اقتصادي ، بازرگانان دیگر نمی توانند بي تفاوت باقي بمانند يا همچون سدي در برابر اين خيل عظيم انساني قراگيرند ، بلکه بر عکس آن ها باید...

جزئیات بیشتر / دانلود


مقاله برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

برنامه توسعه سازمان ملل متحد,مقاله برنامه توسعه سازمان ملل,برنامه توسعه ملل متحد (UNDP),UNDP,حسابداری

حسابداری

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید