زیست و ازمایشگاه میوز و تولید مثل جنسی

زیست و ازمایشگاه میوز و تولید مثل جنسی

زیست و ازمایشگاه میوز و تولید مثل جنسی

حجم فایل : 801.6 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 17 بنام خدا زیست و آزمایشگاه سوم تجربیمیوز و تولید مثل جنسی رابطه غالب و مغلوبی وجود دارد 2 فتونیت رابطه غالب و مغلوبی مربوط به همه الل ها نیت صفت a را نشان می دهد aa ژنوتیپصفت A را نشان می دهد AA سلول الل الل پروتئین پروتئین اثر این را فقط می بینیم سفید لاله عباسی قرمز صورتی صورتی صورتی سفید صورتی قرمز مشاهده 3 فنومیتفنومیت جدید حد واسط صفت والدین هر 2 یک سلول مشاهده می شود ( غالبیت ناقص) هم...

جزئیات بیشتر / دانلود


زیست و ازمایشگاه میوز و تولید مثل جنسی


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید