زیست و ازمایشگاه گردش مواد در گیاهان

زیست و ازمایشگاه گردش مواد در گیاهان

زیست و ازمایشگاه گردش مواد در گیاهان

حجم فایل : 917.7 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 19 بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم تجربیگردش مواد در گیاهان مسیر حرکت مواد:1- از خاک به ریشه (تار کشنده و سلول های رو پوست)2- از تارهای کشنده تا آوندهای چوبی ریشه3- در طول آوند چوبی4- از آوند چوبی برگ تا پوست برگ5- هدایت شیره پرورده به آوند آبکش و همه اند 1- ورود آب و مواد معدنی از خاک به درون تارهای کشنده : تحت تاثیری فشار اسمزی مسیرهای حرکت مسیر پروتوپلاستی عبور از غشا و دیواره وارد سیتوپلاسم از...

جزئیات بیشتر / دانلود


زیست و ازمایشگاه گردش مواد در گیاهان


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید