تأثیر ابعاد محتوایی ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی (موردمطالعه: شرکت بیمه رازی شهر اصفهان)(تعداد صفحات:16)

تأثیر ابعاد محتوایی ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی (موردمطالعه: شرکت بیمه رازی شهر اصفهان)(تعداد صفحات:16)

تأثیر ابعاد محتوایی ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی (موردمطالعه: شرکت بیمه رازی شهر اصفهان)(تعداد صفحات:16)

چکیده هدف اصلی این تحقیق تأثیر ابعاد محتوایی ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی شرکت بیمه رازی شهر اصفهان بوده است .در این راستا ابعاد محتوایی ساختار سازمانی (اندازه سازمان، فرهنگ سازمان، تکنولوژی اطلاعات و اهداف و استراتژیهای سازمانی( به عنوان متغیرها مستقل و چابکی سازمانی به عنوان متغیر وابسته میباشد. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی با رویکرد کاربردی میباشد. جامعه آمار تحقیق کلیه کارکنان شرکت بیمه رازی شهر اصفهان میباشد که تعداد آنها...

جزئیات بیشتر / دانلود


تأثیر ابعاد محتوایی ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی (موردمطالعه: شرکت بیمه رازی شهر اصفهان)(تعداد صفحات:16)


مدیریت

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
سایر گرایش های مدیریت
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید