کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

حجم فایل : 1.0 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 36 بنام خدا 1 کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS 2 تحلیل عاملی Factor Analysis این روش توسط کارل پيرسون 1901 و چارلز اسپيرمن 1904براي اولين بار هنگام اندازه گيري هوش مطرح شد.براي تعيين تأثيرگذارترين متغيرها در زمانيكه تعداد متغيرهاي مورد بررسي زياد و روابط بين آنها ناشناخته باشد، استفاده مي شود. در اين روش متغيرها در عاملهايي قرار مي گيرند، به طوريكه از عامل اول به عاملهاي بعدي...

جزئیات بیشتر / دانلود


کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید