خواص عسل

خواص عسل

خواص عسل

حجم فایل : 1.1 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 32 خواص عسل تغییرات ویسکوزیته عسل با 25% آب و درجه حرارت 5/16 نوع گل ویسکوزیته درمنه شبدر سفید 94 شبدر شیرین 87 115 ویسکوزیته عسل شبدر شیرین بر حسب میزان آب در 25 در جه میزان درصد آب ویسکوزیته 420 ویسکوزیته عسل شبدر شیرین با 1/16% آب بر حسب میزان در جه حرارت توازن نسبی موجود بین رطوبت هوا و میزان آب در عسل شبدر آنزیم گلوکز اکسیداز: گلوکز را در مجاورت آب و اکسیژن به اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن تبدیل...

جزئیات بیشتر / دانلود


خواص عسل


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید