ریاضی سوم تجربی آهنگ متوسط و لحظه ای

ریاضی سوم تجربی آهنگ متوسط و لحظه ای

ریاضی سوم تجربی آهنگ متوسط و لحظه ای

حجم فایل : 546.8 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 16 بنام خدا ریاضی سوم تجربیآهنگ متوسط و لحظه ای آهنگ متوسط :در تابع f(x) اگر مقدار x تغییر کند ، مقدار f(x) نیز تغییر می کند .یعنی تغییرات f(x) وابسته به تغییرات x است . x را متغیر مستقل و f(x) را متغیر وابسته می گوییم .تغییرات متغیر x را با x∆ نشان داده و آن را نمو متغیر نیز می نامیم . تغییرات تابع یا متغیر وابسته را با y∆ نشان داده و آن را نمو تابع می نامیم . آهنگ متوسط تغییرات در یک بازه : : آهنگ متوسط...

جزئیات بیشتر / دانلود


ریاضی سوم تجربی آهنگ متوسط و لحظه ای


سایر رشته های علوم انسانی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید