شبیه سازی جایگاه سوخت رسانی در سی شارپ

شبیه-سازی-جایگاه-سوخت-رسانی-در-سی-شارپ

شبیه سازی جایگاه سوخت رسانی با زبان سی شارپ

این فایل مربوط به درس شبیه سازی کامپیوتری بوده و یک جایگاه سوخت رسانی را شبیه سازی میکنه. کلیه نمودارها ، فلوچارت و دیاگرامهای مورد نیاز به همراه سورس نرم افزار نوشته شده در این فایل موجود است. نرم افزار نیز با زبان سی شارپ دات نت نوشته شده می باشد.

فرمت فایل های دریافتی : Word , C#.net , VSD

 


دانلود فایل