انتقال پس از 3 ثانیه

نمونه ای از تفسیر آزمون mmpi , نمونه انجام شده تست mmpi (نمونه سوم)

نمایش شماره پشتیبانی

☄️ کلیک برای تسریع انتقال

نمونه ای از تفسیر آزمون mmpi , نمونه انجام شده تست mmpi (نمونه سوم)

نمونه ای از تفسیر آزمون mmpi , نمونه انجام شده تست mmpi (نمونه سوم)

تعداد صفحات: 21 نوع فایل: WORD نمونه اجرا شده، کلیه جداول Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و ... را دارد. قسمتی از متن 1-مقیاسهای اعتباری و بالینی: 1-1مقیاسهای اعتباری: نمره ؟=4 با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد. مقیاس L=7 در این مقیاس نمره 65T= نشان می دهد پروفایل معتبر است ولی جنبه هایی از سنتی بودن و همنوایی در فرد وجود دارد چون بالاترین مقیاس او L می باشد. مقیاس F=6 در این

دریافت فایل