انتقال پس از 3 ثانیه

نمونه حل شده ازمون mmpi , نمونه انجام شده آزمون mmpi (نمونه اول)

نمایش شماره پشتیبانی

☄️ کلیک برای تسریع انتقال

نمونه حل شده ازمون mmpi , نمونه انجام شده آزمون mmpi (نمونه اول)

نمونه حل شده ازمون mmpi , نمونه انجام شده آزمون mmpi (نمونه اول)

تعداد صفحات: 22 نوع فایل: WORD نمونه اجرا شده، کلیه جداول Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و ... را دارد. قسمتی از متن: 2-1مقیاس های بالینی : مقیاس1(Hs) : نمره 35=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است. مقیاس2 (D): نمره 81=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است: آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از صحبت کردن امتناع می ورزد و کندی روانی حرکتی دارد، تمرکز ضعیف است،

دریافت فایل