تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان

تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان

تحقیق-ارزشيابي-آزمون-تعيين-سطح-مهارت‌هاي-شنوايي-براي-كودكاندانلود تحقیق با موضوع ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان ،
در قالب Word و در 44 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب
    فصل اول: طرح پژوهش
    1-1- عنوان پژوهش
    1-2- بيان مسئله
    1-3- اهداف پژوهش
    1-4- سؤالات پژوهش
    1-5- تعريف مفاهيم
    فصل دوم: پيشينيه تحقيق
    2-1- ويژگي‌هاي گفتار كودكان دچار آسيب‌ شنوايي
    2-1-1- اشتباهات در بعد زنجيره‌اي گفتار
    2-1-2-- اشتباهات در بعد زبرزنجيره‌اي گفتار
    2-2- خاصيت‌هاي صوتي گفتار
    2-3- درك شنيداري گفتار
    2-4- آموزش مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
    2-5- انواع روش‌هاي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
    2-5-1- درآمد
    2-5-2- آزمون‌هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي .
    2-5-3- آزمون‌هاي فارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي
    2-6- مروري بر اطلاعات و آمار موجود
    فصل سوم: روش پژوهش
    3-1- نوع پژوهش
    3-2- محيط پژوهش
    3-3- جامعه و نمونة پژوهش
    3-4- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات
    3-5- نحوة انجام كار
    3-5-1- پيش‌آزمون
    3-5-2- نحوة ارزشيابي آزمون
    3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
    3-7- نحوة رعايت نكات اخلاقي
    3-8- مشكلات اجرايي در انجام طرح
    فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
    4-1-درآمد
    4-2- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد
    4-2-1- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق
    4-2-2- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان 3 و 4 ساله
    4-3- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد
    4-4- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون
    4-5- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون
    4-6- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون
    4-7- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون
    4-8- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون
    4-9- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون
    فصل پنجم :‌نتيجه گيري
    5-1- بحث و نتيجه گيري
    5-2- كاربرد پژوهش
    5-3- پيشنهاد جهت تحقيقات آتي
    منابع
    References
    پيوست 2: برگه كسب اطلاعات پايه اي
    پيوست 3: برگه ثبت نتايج
    پيوست 4 : تصاوير زيرآزمون تمايزگذاري بين اصوات
    پيوست 5: تصاوير زيرآزمون شناسايي اصوات
    پيوست 6: تصاوير زيرآزمون درك جمله
    پيوست 1: داده هاي آماري

بخشی از متن تحقیق :

1-1- عنوان پژوهش
ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران.
1-2- بيان مسئله
آسيب شنوايي در كودكان منجر به عوارض سوء متعددي مي‌گردد كه از جمله اين عوارض مشكلاتي در كسب مهارت‌هاي شنوايي (يعني كشف صدا، تمايز اصوات، شناسايي اصوات، درك گفتار و ...)، مشكلاتي در رشد طبيعي زبان، مشكلات عديده گفتاري و غيره مي باشند. براي غلبه بر اين عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب‌ترين وسيله كمك شنوايي را دريافت نمود، بايد آموزش‌هاي ويژه در حيطه‌هاي گوناگون توانبخشي شنوايي مثل، تربيت شنوايي، زبان‌آموزي، توليد و اصلاح گفتار، مشاوره و غيره به فراخور نياز كودك ارائه شود. ترتيب شنوايي، نوعي آموزش ويژه براي ايجاد و يا بهبود مهارت‌هاي شنوايي است. اما چگونه مي‌توان فهميد كه سطح مهارت‌هاي شنوايي كودك چقدر است و او به كداميك از آموزش‌ها در حيطه تربيت شنوايي نياز دارد؟ اين اولين سؤا لي است كه شنوايي‌شناسان در حيطه توانبخشي شنوايي با آن روبرو هستند. روش درست اين است كه ابتدا آزمون‌هاي شنوايي مختلف روي كودك انجام شود، سپس پاسخ‌هاي وي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بدين‌گونه كه بايد آنچه را كه به كودك گفته شده (محرك) و از وي انتظار مي‌رود را با نوع پاسخي كه مي‌دهد، مقايسه نمود (اربر ، 1982). مربيان كودكان ناشنوا، مايلند هر يك از شاگردان خود را با روش و وسيله يكسان ارزيابي نموده و با توجه به نتيجه ارزيابي توانايي‌هاي شنوايي شاگردان، آن‌ها را براي قرارگيري در برنامه‌هاي آموزشي تربيت شنوايي، طبقه‌بندي نمايند....
دانلود فایل


تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان

تحقیق مهارت‌هاي شنوايي ,تحقیق در مورد مهارت‌هاي شنوايي ,دانلود تحقیق مهارت‌هاي شنوايي ,پروژه مهارت‌هاي شنوايي , دانلود تحقیق روانشناسی در مورد مهارت‌هاي شنوايي ,مقاله مهارت‌هاي شنوايي ,تحقیق روانشناسی مهارت‌هاي شنوايي , پایان نامه روانشناسی پیرامون م,,,

روانشناسی و علوم تربیتی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید