تحقیق بررسی مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق بررسی مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی

تحقیق بررسی مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی

تحقیق-بررسی-مددکاری-اجتماعی-در-قانون-مجازات-اسلامی

رساله با موضوع مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی،
در قالب DOC، در 138 صفحه، قابل ویرایش،


فهرست مطالب:
چکیده    
مقدمه   
الف) بیان مسأله   
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق   
ج) هدف تحقیق   
چ) پیشینه تحقیق   
د) پرسش های تحقیق   
ه) فرضیه   
و) روش تحقیق   
ی) ساماندهی تحقیق      
فصل اول
گفتار نخست: شناسایی مفاهیم      
بند نخست: مفهوم مددکاری اجتماعی     
بند دوم: انواع مددکاری اجتماعی   
بند سوم: دیرینه مددکاری اجتماعی   
گفتار دوم: مبانی ورود مددکاری اجتماعی به قلمرو حقوق   
بند نخست: اصلاح و درمان بزهکاران   
بند دوم: اصول حقوق بشری و عدالت اجتماعی   
فصل دوم: اصول و روش‌های مطالعه و شناخت مددکاری اجتماعی در فرایند عدالت کیفری   
گفتار اول: نقش مددکاری اجتماعی در مرحله کشف، تعقیب و رسیدگی   
بند اول: میانجی‌گری   
بند دوم: تعامل مددکار اجتماعی و دادگاه‌ها   
الف) تعامل مددکاران اجتماعی با دادگاه خانواده   
ب) تعامل مددکاران اجتماعی با دادگاه اطفال   
بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت و نقش مددکاران اجتماعی در آن  
بند چهارم: تعامل قاضی و مددکار اجتماعی  
گفتار دوم: نقش مددکاری اجتماعی در مرحله صدور و اجرای حکم   
بند اول: در تعویق صدور رأی   
بند دوم: در آزادی مشروط  
بند سوم: در نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی   
بند چهارم: وظایف مددکاران اجتماعی در کانون اصلاح و تربیت  
گفتار سوم: تعامل مددکاری اجتماعی با سازمان زندان‌ها و چالش‌های موجود
بند اول: وظایف مددکاران اجتماعی و اهداف آنها در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها   
بند دوم: آسیب شناسی مددکاری اجتماعی در سازمان زندان‌ها   
فصل سوم: آثار و اهداف مددکاری اجتماعی و چالش‌های پیش‌رو   
گفتار اول: کاهش جمعیت کیفری و اصلاح و درمان مددجو با اقدامات مشاوره‌ای و مددکاری   
بند اول: توجه به حالت خطرناک مجرمان  
بند دوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت مجرمان   
گفتار دوم: پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی   
بنداول: مواد عمومی مرتبط با مددکاری اجتماعی  
بند دوم: زمینه سازی خدمات مددکاری در بستر  نهادهای انتظامی   
نتیجه‌گیری   
پیشنهادات   
فهرست منابع و ماخذ
   


قسمتی از متن:

چکیده:
ارتکاب جرم، لاجرم واکنش‌هایی را در پی دارد که گاهی سزاگرایانه و گاهی دارای صبغه‌ای اصلاح محور هستند. از یک سو بزهکار را باید در ازای ارتکاب جرم ارتکابی سرزنش نمود و از سوی دیگر باید اصلاح و بازگشت او به زندگی اجتماعی را نیز از نظر دور نداشت. امر مسلم و مورد اتفاق، آن است که بازسازگاری مجرمان و بازگشت مسالمت آمیز آن‌ها به چرخه زندگی اجتماعی، در صورتی که به طور دقیق و با رعایت ضوابط انجام گردد، بر اعمال مجازات های شدید بر بزهکار، رجحان دارد. لذا در بین کارکردهای مجازات، اصلاح و بازسازگاری بزهکاران هدف غایی بسیاری از تأسیساتی  است که به عنوان مجازات بر بزهکاران اعمال می گردند. مددکاری اجتماعی، از نهادهایی است که اصلاح و درمان بزهکاران را در پرتو آموزههای علمی مدنظر خویش دارد. مددکاران اجتماعی با اعمال دانش و تخصص خود در زمینه‌های تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران، ارائه آموزش‌های علمی و حرفه‌ای و خدمات پیراقضایی دیگر، درصدد بازسازگاری و بازپذیری اجتماعی بزهکاران برمی‌آیند و آن‌‌ها را نسبت به بازگشت به زندگی اجتماعی امیدوار می‌کنند. مددکاری اجتماعی علاوه بر تأثیر بر کاهش آسیب‌های اجتماعی در پرتو جلوه‌های کاربردی خویش مانند اورژانس اجتماعی و کانون‌های حرفه‌آموزی و ...، در فرایند کیفری موثر هستند.


دانلود فایل


download

تحقیق بررسی مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی,رابطه ی سلامت اجتماعی و قانون اساسی,نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری ایران,نقش مددکار اجتماعی در دادرسی کیفری,کتاب جایگاه مددکاری اجتماعی,تعریف و اصول مددکاری اجتماعی

حقوق

مددکاری اجتماعی گروهی

سایر رشته های فنی مهندسی

مددکاری اجتماعی

سایر رشته های فنی مهندسی

قانون کار جمهوری اسلامی

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق قانون حق دانستن

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق حقوق و مجازات

روانشناسی و علوم تربیتی

حکمت هنر اسلامی

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper