تحقیق افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

تحقیق افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

تحقیق-افزایش-رضایت-زناشویی-زنان-خوابگاههای-دانشکدهدانلود تحقیق با موضوع افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده ،
در قالب Word و در 124 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب :

فصل اول:
1-1. مقدمه    
1-2. بیان مساله    
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق    
1-4. اهداف تحقیق    
1-5. فرضیه‌های تحقیق    
1-6. متغیرهای تحقیق    
1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی   
فصل دوم:
2-1. خانواده    
2-2. ازدواج    
2-3. رضایت زناشویی    
2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی    
2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی    
2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی    
2-4-3. مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی    
2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی    
2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی    
2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی    
2-5. طرحواره    
2-5-1. طرحواره‌ها و افکار خودکار    
2-5-2. طرحواره‌ها و اسنادها    
2-5-3. طرحواره‌ها و انتظارات    
2-5-4. طرحواره‌ها و فرضیات    
2-5-5. طرحواره‌ها و استانداردها    
2-5-6. نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی    
2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی    
2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد    
2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه    
2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه    
2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد    
2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل    
2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل    
2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن
2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری    
2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه    
2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد    
2-5-12. طرحواره درمانی    
2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه   
2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه   
2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور    
2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)   
2-5-13- ب). راهبردهای شناختی    
2-5-13- ج). تکنیک‌های بین فردی    
2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری    
2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور   
فصل سوم:
3-1. روش پژوهش     
3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری     
3-3. روش جمع آوری داده‌ها   
3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها    
3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش   
3-4-2. پرسشنامه DASS   
3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)   
3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ   

بخشی از متن تحقیق :

1-1. مقدمه
خانواده، واحدی‌اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با اهمیتی را داراست و بنیادی‌ترین نهاد جامعه محسوب می‌شود. خانواده‌های با کارکرد سالم، به‌سالم سازی فضای جامعه یاری رسانده و زمینه رشد و شکوفایی اعضای خود را فراهم می‌کنند. خانواده بستر رشد و رفاه جسمی و روانی اجتماعی کودک و عامل تحقق و تعادل فیزیکی، روانی و اجتماعی انسانهاست. یکی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده بهداشت روانی افراد متاهل، روابط با همسر است (لاسول  و لاسول، 1991). روابط با همسر عنصر اصلی زندگی عاطفی و اجتماعی فرد است و نداشتن رضایت زناشویی به توانایی زوجین برای برقراری روابط توام با خوشنودی با‌فرزندان و‌همچنین سایر افراد‌خانواده آسیب می‌رساند. روابط‌مطلوب توام‌با رضایت در درون خانواده به سازگاری موثرتر افراد در موقعیت‌های گوناگون یاری می‌رساند و‌از طرف دیگر تعارضات زناشویی،  زمینه آسیب‌های روانی را فراهم می‌کند. زندگی مشترک در طبیعت ذاتی خود موجب تعارضات و چالش‌هایی در روابط میان زوجین می‌شود (وینچ  و همکاران، 1974). ...
دانلود فایل


تحقیق افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

تحقیق رضایت زناشویی ,تحقیق در مورد رضایت زناشویی ,دانلود تحقیق رضایت زناشویی ,پروژه رضایت زناشویی ,مقاله رضایت زناشویی ,پایان نامه پیرامون رضایت زناشویی ,تحقیق روانشناسی رضایت زناشویی ,تحقیق روانشناسی

روانشناسی و علوم تربیتی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید