تحقیق موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

تحقیق موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

تحقیق-موقعیت-منطقه-آباده-از-نظر-زمین-شناسی-و-اکتشاف

دانلود تحقیق با موضوع موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف،
در قالب Word و در 126 صفحه قایل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
مقدمه
محدوده مورد اکتشاف به مساحت 30 کیلومتر در نقشه زمين شناسي چهار گوش آباده به مقیاس 1:250000می باشد که در 111 کیلومتری جنوب غربی استان یزد و 25 کیلومتری روستای شواز واقع شده است.از اين مسافت 21 کیلومتر جاده فرعی خاکی و 90 کیلومتر آن آسفالت می باشد از نظر آب و هوایی کویری است و در مرکز کفه طاقستان قرار گرفته و جزئی از بیابان های داخلی ایران مرکزی محسوب می گردد.
داده های این منطقه متشکل از 8 پروفیل طولي و 9 پروفیل عرضی بوده که در انها برداشت های مغناطیسی انجام شده و 7 پروفیل عرضی و یک پروفیل طولی که برداشتهای گرانی انجام شده است. در این پروژه از نرم افزار های زیر استفاده شده که در متن به طور مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
الف) Excel: برای وارد کردن اطلاعات اولیه و ساختن فایلهای نرم افزارهای مختلف.
ب) Surfer: برای Grid کردن فایلهای مورد نظر و رسم نقشه های هم مقدار مغناطیسی و گرانی.
ج) MagPick: برای انجام تبدیلات لازم ( از قبیل ادامه فراسو، تبديل به قطب و شبه گراني بر روی نقشه شدت مغناطیسی کل منطقه و ادامه فراسو بر روي نقشه گراني سنجي.
د) Mag 2dc: برای انجام مدل سازی 2 بعدی از توده سبب شونده انومالی مغناطیسی
هـ ) Grav 2dc: برای انجام مدل سازی 2 بعدی از توده سبب شونده انومالی گرانی
و ) signal Proc برای انجام تبدیلات لازم از جمله ادامه فراسو، تبديل به قطب مشتق افقي وقائم... بر روی پروفیل ها
همچنین دو حلقه گمانه اکتشافی و سه تراشه نیز در منطقه حفر شده که اطلاعات ان و شرح مفصل ان در ادامه خواهد آمد.اين پروژه در شش فصل تنظيم شده كه فصل اول شامل كاني هاي مغناطيسي وخواص مغناطيسي زمين،فصل دوم شامل روش هاي تعبير و تفسير مغناطيسي وگراني،فصل سوم شامل كلياتي از نرم افزار هاي به كار رفته در اين مجموعه،فصل چهارم شامل كلياتي در مورد زمين شناسي منطقه مورد مطالعه،فصل پنجم شامل تعبير و تفسير اطلاعات موجود،فصل ششم شامل بحث، نتيجه گيري وپيشنهادات و در پايان در قسمت ضمائم كليه اطلاعات رقومي منطقه درج شده است.  
فصل اول:
كاني هاي مغناطيسي وخواص مغناطيسي زمين
1-1) مغناطیس زمین
کره زمین به صورت یک دوقطبی مغناطیسی بسیار بزرگ عمل مي کند که جهت و مقدار این میدان در مکان های مختلف و زمان های مختلف تغییر می کند و این تغییر نسبت به زمان به صورت های قرنی و سالیانه و یا حتی فصلی هستند.
از طرفی میدان مشاهده شده در هر نقطه، مجموعی از مغناطیس زیر سطحی و مغناطیس میدان زمین است و در بررسی اکتشافی باید مقدار مغناطیس زمین را که به ان مقدار زمینه می گوییم، از مغناطیس مشاهده شده کسر شود و در واقع با داشتن مقدار زمینه میدان مغناطیسی، از بروز اشتباه در تفسیر ژئوفیزیکی جلوگیری گردد، چون امکان دارد در یک نقطه بسته به جنس سازند ها، مغناطیس زمین زیاد باشد و هیچ ربطی به توده های مغناطیسی زیر سطحی نداشته باشد. در این بخش مغناطیس زمین و مولفه های مربوط به ان و همچنین تغییرات این میدان بررسي مي شود.
1-2) عناصر مغناطیس زمین و خواص مشخصه ان ها
اگر یک سوزن مغناطیس بتواند حول یک محور از مرکز ثقلش در تمام جهات حرکت نماید در هر نقطه از سطح زمین در امتداد میدان مغناطیسی زمین (B) قرار می گیرد که می توان ان را به دو مولفه افقی (H) و قائم (Z) تجزیه نمود. زاویه بین بردارهای (B) و (H) را زاویه میل می نامند و ان را با (I) نشان می دهند با توجه به شکل (1-1) مولفه (H) را می توان به دو مولفه شرقی (Y) و شمالی (X) تجزیه نمود و زاویه بین مولفه  H و X را زاویه انحراف می گویند و آن را با (D) نشان می دهند ...
دانلود فایل


تحقیق موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

کشف معدن,زمین شناسی و اکتشاف,تحقیق در مورد پیدایش معدن, زمین شناسی,چگونگی کشف معدن,زمین شناسی انواع معادن,کتاب زمین شناسی ,مقاله در مورد اکتشاف و زمین شناسی, كاني هاي مغناطيسي ,خواص مغناطيسي زمين

معدن

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید