تحقیق ناهنجاري پا در طيور گوشتي

تحقیق ناهنجاري پا در طيور گوشتي

تحقیق-ناهنجاري-پا-در-طيور-گوشتي

دانلود تحقیق ناهنجاري پا در طيور گوشتي،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 10 

بخشی از این تحقیق :
ريكتز ( نرمي استخوان )
ريكتز وضعيتي است كه در صورت فقدان مواد معدني كلسيم و يا فسفر و يا ويتامين D براي اسخوان ها بوجود مي آيد . كمبود ويتامين D احتمالي ترين علت است و ميتواند بعلت مخلوط كردن نا صحيح مواد غذايي ، كمبود مواد مقوي و يا حتي حضور سموم قارچي باشد . كه ميتواند در متابوليسم عادي تداخل ايجاد كند . ريكتز ممكن است از نتيجه كمبود فسفر و يا ناكافي بودن ميزان دسترسي به فسفر در جيره باشد . هنگامي كه از مواد استاندارد در جيره استفاده ميكنيم كمبود كلسيم اتفاق نمي افتد .
Perosis
نشانه هاي آن شامل تورم مفاصل خرگوشي و زرد پي ها و نرم شدن استخوان هاي بلند ميباشد . كمبود مواد معدني كم نياز مانند  منگنز و روي ، ويتامين هاي كولين ، نياسين ، اسيد فوليك ، بيوتين و پيروكسيدين ميتوانند نوعي از پروسيس را ايجاد كنند البته پرنده هايي كه از يك جيره غذايي كامل با يك پيش مخلوط معدني استفاده ميكنند ، بندرت به پروسيس دچار ميشوند . 
Tybial Dyschondroplasia
بيشتر پرندگان با رشد سريع ممكن است به اين بيماري (TD ) دچار شوند . در نژادهاي با رشد سريع اين مشكل با رشد سريع استخوان ها بوجود مي آيد بطوريكه ظرفيت سيستماتيك پرنده قادر به جايگزيني كلسيم در استخوان ها نميباشد . و با سنگين تر شدن پرنده احتمال پيچيدن و يا حتي شكستن صفحه رشد استخوان هاي بلند دور از ذهن نميباشد . اگر نسبت كلسيم به فسفر قابل جذب صحيح نباشد اين وضعيت بدتر نيز ميشود . نسبت صحيح كلسيم به فسفر شامل 2 قسمت كلسيم به يك قسمت فسفر قابل جذب ميباشد . 
دانلود فایل


تحقیق ناهنجاري پا در طيور گوشتي

ناهنجاري پا در طيور گوشتي, دانلود تحقیق ناهنجاري پا در طيور گوشتي, تحقیق در مورد ناهنجاري پا در طيور گوشتي, تحقیق ناهنجاري پا در طيور گوشتي, تحقیق درباره ناهنجاري پا در طيور گوشتي, تحقیق راجع به ناهنجاري پا در طيور گوشتي, تحقیق آماده ناهنجاري پا در ط,,,

دام و طیور

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید